top of page

ANNERLEDESHET


OM

Foredrag om : HR, HRM, organisasjonsutvikling, medarbeiderskap og ledelse. “Annerledes er bedre enn bra, for de fleste er bra“. De fleste selskaper og merkevarer i dag er gode nok, og kundene forventer at de er gode. Det er hva som gjør at du skiller deg ut som kundene er ute etter. Våg å skille deg ut. Vi har ikke uniformer i Norge. Finn din stil, din måte, din vei og din karriere. Vi trenger mer ulikhet, ikke likhet.


bottom of page