FORVENT MER

Vi ønsker at våre kunder skal ha høye forventninger til våre leveranser. Vi har utviklet en foredragsmodell som skal sikre at vi innfrir og aller helst overgår disse forventningene. 

Hvor mange trinn av modellen som er riktig for deg finner vi ut under «Trinn 1».

FOREDRAGSMODELLEN

FØR

TRINN 1

FORMØTE

Fysisk eller digitalt. 

Formålet er å finne tema, 

mål med foredraget og samlingen i sin helhet. 

Estimert tidsbruk; 45 - 60 min

TRINN 2

SPØRREUNDERSØKELSE

Digital og «lettbent» kartlegging av hva deltagerne kan og mener om valgte tema. Her har vi svært god erfaring med å legge til en del i testen som kartlegger medarbeider- og lederprofilen til deltagerne. (Les mer om våre personas her.) 

Estimert tidsbruk; 7 - 10 min.

TRINN 3

ANALYSE OG UTVIKLING

Punkter fra formøte, resultater fra spørreundersøkelse, eget materiale og personas settes sammen til foredraget.

Estimer tidsbruk; 3 - 4 timer.

UNDER

TRINN 4

FOREDRAG

Du får et foredrag som aldri er holdt før. Ett foredrag som er utviklet av deltagerne og undertegnede. Deltagernes svar presenteres på en underholdende måte og disse sammenlignes med tidligere deltagere sine svar. Du får forslag til konkrete forsknings- og erfaringsbaserte tiltak.  De får også et skråblikk på hvem medarbeider- eller ledertyper de er og hvordan disse jobber sammen på best (og verst) mulig måte.   

Estimert tidsbruk; 45 – 90 min. 

 

ETTER

TRINN 5

LÆRINGSUTBYTTE

Valgfri eller obligatorisk digital test sendes deltagerne. Vi dokumenterer læringsutbytte (oppnådde vi målet vi satte for foredraget) og utsteder digitalt diplom til de som består.

Estimert tidsbruk 5-7 min.  

TRINN 6

OVERLEVERING

Testresultater, foredraget og forslag til tiltak oversendes oppdragsgiver.

Senest 1 uke etter oppdraget. 

TRINN 7

MINISERIE

Repetisjon sikrer varig læring. 

3 uker etter oppdraget mottar deltagerne en miniserie på 3-5 

episoder om hovedtema på samlingen.

Estimert tidsbruk; 4-6 min pr. episode

KULTUR & ARBEIDSGLEDE

Kultur for næringslivet, er som gud for religion. Den er med oss hele tiden, har sterk påvirkning på valgene vi gjør, hvem vi identifiserer oss med og hva vi faktisk tror er mulig. I tillegg har alle hørt om den, men ingen sett den. Det du vet er at når du opplever en glede av å være på jobb, så er du på rett vei. 

konferanse

20 LÆRINGSPUNKTER VI KAN BENYTTE NÅR JEG SNAKKER OM KULTUR

Om du vil eller ikke, så har du både kultur og verdier i ditt selskap

Forskjellen på resultat-, vinner-, prestasjons- og verdibasert kultur

En dårlig kultur kan gjøre deg syk, men en god kan gjøre deg frisk

Arbeidsglede er forutsetningen for god kundeservice

Hvorfor en kundekultur er forutsetningen for en god salgskultur

Hvorfor verdiene må komme før kulturen for å lykkes

Sannhetens øyeblikk. Her vet du om har lykkes eller ikke 

Hvor mye selskapets ambisjon påvirker selskapets organisasjon

Hva som er den optimale måten å møte sine kollegaer på

Hvordan bruke medarbeidersamtalen i kulturarbeidet

Hvilken type ansatte som skaper arbeidsglede (og sorg)

Hvorfor ingen snakker om seg selv når det snakkes om de negative

Hvorfor alle snakker om seg selv når det snakkes om de positive

Du kan ha flere kulturer i et selskap på samme tid

Du må klare å beskrive den kulturen ingen kan se

Medarbeideren skal lykkes på grunn av, ikke på tross av kulturen

Hvis argumentasjonen er; «sånn er jeg bare», så må du bli en annen

Kultur og arbeidsglede gjort riktig er svært lønnsomt

Definisjonen på en god Kultur er enkel, men allikevel klarer få å beskrive den

KulTur konseptet kan brukes av alle

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

LEDELSE

"Når du dør, så vet du ikke selv at du er død. Det er bare vondt for andre. Det samme gjelder for dårlige ledere."

- Sigurd Granmark

Sync Up

 20 LÆRINGSPUNKTER VI KAN BENYTTE NÅR JEG SNAKKER OM LEDELSE

Gode resultater er den tingen alle gode ledere har til felles

Endringsledelse har 1 ting som avgjør om endringen lykkes

Teori og praksis stemmer ikke alltid overens

Hvorfor vi må ha tydelige mål og hvorfor vi feiler på dette

Hvordan identifisere, beskrive, forankre og følge opp mål

Hva som er alle medarbeidere sin viktigste oppgave

Hvorfor det ikke er lederens oppgave å motivere den ansatte

Hvorfor tid og erfaring ikke er det samme

Hvorfor de som er like deg er «farlige» for deg

Hvor viktig det er å «se forbi det du ser»

Hvordan gjennomføre resultatsikring i hele organisasjonen 

Hvordan du kommuniserer er avgjørende for hvordan du leder

De tre viktigste tingene du må vite om hjernen til de du leder

Hvorfor livet er den viktigste delen av næringslivet

Hvordan medarbeideren kan utføre og utvikle sin jobb

En beskrevet lederfilosofi kan være helt avgjørende

Hvorfor du aldri må ta av deg «lederfrakken»

Hjemmekontor kan bli ditt konkurransefortrinn

Hvordan skape mening for de du leder

Hvorfor din forfengelighet står i veien for selskapets vekst

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

konvensjon

MOTIVASJON

Ett av de mest misforståtte begrepene i næringslivet er motivasjon. Derfor bookes ofte inspirasjonsforedrag som motivasjonsforedrag. Hva er forskjellen? Inspirasjonsforedrag er som en strikkmotor. Det er full fart i starten, men det går fort over. Fungerer perfekt når man vet at det er dette man ønsker. Av et motivasjonsforedrag skal du også forvente at deltagerne lærer hvordan de selv kan gjøre dette til noe varig.

office

20 LÆRINGSPUNKTER VI KAN BENYTTE NÅR JEG SNAKKER OM MOTIVASJON

Motivasjon er den minst viktige delen av ordet motivasjon

Hvem du vil være, vil gi deg svaret på hva du bør gjøre

Den store forskjellen på endring og utvikling

I perioder er det helt ok at det er tøft

Stress og press blir ikke borte, men det kan håndteres

Svært mange er (dessverre) mest opptatt med å være opptatt

Hvorfor noen mål skaper høy motivasjon og andre ikke

Hvorfor utholdenhet ikke må forveksles med tålmodighet 

Verdien i å gjøre noe som krever mye av deg ofte

Dine vaner i dag er dine resultater i morgen

Hva ville Wonder woman gjort? 

De 3 områdene i hjernen som påvirker din motivasjon mest

Hvorfor dårlige vaner er lette og få, men vanskelig å bli kvitt

Hvorfor gode vaner er vanskelig og få, men lette å bli kvitt

Vaner for medarbeidere er rutiner for selskaper

Omgivelsene dine vinner!

Lederens jobb er faktisk å utvikle, ikke motivere 

Forskjellen på gjennomføringskraft og gjennomføringsevne

Hvor kommer motivasjon fra

Hvorfor motivasjon er litt oppskrytt

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Forretningskvinne

10 TIPS TIL KORONAKONTOR

10 tips er en metodikk vi kan benytte på mine foredrag og tema som oppdragsgiver ønsker. Jeg opplever at flere og flere ønsker denne konkrete og praktiske tilnærmingen. Metodikken går ikke utover energien, men styrker faglig utbytte. Her viser jeg hvordan foredraget «Koronakontor» kan presenteres med 10 tips. 

Foredraget kan tilpasses til medarbeidere, ledere og en kombinasjon av begge.  

Nettmøte

10 TIPS TIL KORONAKONTOR

1.

SITUASJONSFORSTÅELSE. FORSTÅ DIN SITUASJON.

Situasjon er primært knyttet til selskapets ambisjon, avdelingenes posisjon og medarbeiderens situasjon 

2.

VÆR FORSIKTIG HVEM DU LYTTER TIL.

Mange mener mye, men det meste av det angår faktisk ikke deg. Hva «alle» sier», er ikke det hver og en mener. 

3.

FORHOLD DEG TIL FAKTA SOM BÆRØRER DIN SITUASJON.

Vi bombarderes med forskning om hvordan «vi» har det. Svært ofte av folk som ikke har gjort det vi gjør. 

4.

IKKE VÆR REDD FOR Å SETTE KRAV OG MÅL TIL DEG SELV OG ANDRE.

Mål er meningens «tvilling» og vi trenger mening. Ros for riktig adferd, effekten vil komme. Vær tydelig!

5.

​ETABLER EN DIGITAL MØTEKULTUR.

Sett maks antall internmøter hver ansatt kan delta i pr. uke, ha kortere og bedre møter og øk antall kundemøter.

6.

​BESKRIV DEN OPTIMALE HJEMMEOKONTORDAGEN.

Hvordan legge opp dagen, logge av, produktivitet, ta vare på deg selv, fokusere, god i møter og skape resultater.

7.

VÆR NÆR.

​Vi har «stått fra hverandre i tykt og tynt». Vær en fantastisk kollega. Hvem trenger en telefon fra deg nå? 

8.

​VÆR EN ROLLEMODELL.

Usikkerheten øker når vi ikke møtes. Husk at selskapets verdier gjelder og at vi trenger noen som leder an. 

9.

​VÅG Å SETTE TING I PERSPEKTIV.

Er det oss med hjemmekontor det er synd på? Noen har ikke kontor eller hjem. Få oss større problemer? 

10.

​SVAR "JEG VET IKKE" OFTERE.

Ingen forventer at du har svar som myndighetene ikke kan gi. Tror at du vet bedre enn dem, så ikke si det.

 
Tåke og natur

BÆREKRAFT

Alle snakker om bærekraft. Men hva betyr det? Hvor kom det fra? Hvordan skal vi som individer, bedrifter og samfunn oppføre oss nå og fremover for å skape mer bærekraftige organisasjoner og adferd?

 20 LÆRINGSPUNKTER VI KAN BENYTTE NÅR JEG SNAKKER OM BÆREKRAFT

Hvor kommer begrepet bærekraft fra, en historisk innføring

Hva betyr EUs Green Deal for deg og din organisasjon

Rammeverk og standarder; ESG, GRI og «Stranded assets»

Nye grønne forretningsmodeller

Hva er grønnvasking

Fra lineær til sirkulærøkonomi

Hvordan lage en sirkulær forretningsmodell

FN sine 17 bærekraftmål og 169 delmål

GAP-analyse, et utgangspunkt for en handlingsplan

Bærekraftsertifisering av organisasjoner og ansatte

Fra CSR (Corporate Social Responsibility) til et bærekraftig verdiforslag

EUs taksonomi og handlingsplan for bærekraftig finans

Grønne eksempler fra ulike industrier og vertikaler

Oversikt over ulike «grønne» initiativ og påvirker

Klima, miljø og klimagasser, utslippsfokus

Lavthengende frukter for bærekraftarbeid

St.melding nr 13, Klimaplanen for 2021-2030

Bransjer og klynger og hvordan ser omgivelsene deres ut

Sorteringsgrad og insitamenter som virker

Bærekraft og - hele mennesket. Prinsippet om «ingen skal etterlates»  

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

offentlig taler

MUNTLIG FORMIDLING

Ønsker du å bli en bedre formidler? Trenger du tips og råd som raskt kan omsettes til egne talegaver? For visstnok er folk mer redd for å snakke offentlig enn de er for å dø. Gode forberedelser handler om mer enn bare innholdet ditt. Hvordan du formidler og tilpasser deg mottakeren er også en ferdighet som kan øves.

Speaker foran en folkemengde

 20 LÆRINGSPUNKTER VI KAN BENYTTE NÅR JEG SNAKKER OM MUNTLIG FORMIDLING

Førsteinntrykket

Din egen muntlige formidlingsstil

PowerPoint som «krykke» (som med fordel kan kastes)

Hvordan nå fram med informasjon, inspirasjon, fag eller et budskap som skal lede til handling

Kroppsspråk og non-verbal kommunikasjon

Blindsoner, pause-lyder og andre unoter

Hvordan, ikke hva du sier står for 80% av det etterlatte inntrykket

Tre faser, forberedelser, gjennomføring og evaluering

Gjør nervøsitet til energi

Pusteøvelser og stemmebruk

Snakk til bakerste rad

Klær og klesstil

Humor som verktøy og snubletråd

Hvordan ta seg selv litt mindre alvorlig

Etterlatt inntrykk og «take aways»

Presentasjon av noen andres fagstoff (og foiler)

Hvem er målgruppen og hvordan kan du jobbe med å alltid nå fram

Teaterets virkemidler, lys, lyd, bevegelse, rekvisitter

Engasjer tilhørerne (warm call, cold call)

Muntlig formidling på nett; Kom gjennom kamera!

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Forretningskvinne

PERSPEKTIVTRENING FOR VOKSNE, NÅR ALT ER I ENDRING

Nåtid, framtid og fortid i form av historiefortelling om hvem vi er som organisasjon, bedrift eller gruppe pakket inn med fakta, noen skråblikk og en dose humor for å informere, vekke og underholde. Om ønskelig også noe velmenende pirking i forhold som kjennetegner oppdragsgiveren.

Nettmøte

 20 LÆRINGSPUNKTER VI KAN BENYTTE NÅR JEG SNAKKER OM PERSPEKTIVTRENING

Rikets tilstand, hvor er vi nå og hvordan kom vi hit

Noen utvalgte historiske eksempler og underfundigheter  

Noen makrotall og størrelser, utviklingstrekk og scenarier

Demografi og økonomi  

Bransje-/klynge og omgivelsene rundt oppdragsgiverens virksomhet

Skråblikk på hvem vi er som nasjon og virksomhet (sett utenfra)

Kommentar på virksomhetens strategi eller mål

Norsk oljeøkonomi og det som egentlig har gjort oss til et av verdens rikeste land

Norge og nordmenn sett fra utlandet

Mindreverdighetskompleks og et gløtt over til nabolandene

Innovasjon til besvær, alle ønsker seg noe nytt, nyttig og nyttiggjort

Entreprenørskap og intraprenørskap som verktøy for å skape endring

Tre generasjoner samtidig, unge, voksne og gamle. Tenker de omtrent likt mon tro?

Etikk og moral en innføring i dilemmatrening

Innovatører og etternølere; Adopsjon av nye tanker og ideer. Hvordan unngå å bli sin egen bestefar- eller mor

Omløpshastigheten har til all tid vært vanskelig og nei, det går ikke fortere nå enn før

Hvordan tørre å si noe politisk ukorrekt om organisering og prioritering

Makt og motstand  

Ingen kan gjøre alt men alle kan gjøre noe

Jorden er flat (og andre konspirasjonsteorier) 

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.