top of page
Betongvegg

5 SAMLINGER

Om du kjører 4 samlinger (8 kursdager) eller 5 samlinger (10 kursdager), avhenger av hvor mange emner vi legger opp, om kurset skal dekke alle ledertreningen gjennom kalenderåret og hvor mye vekt oppdragsgiver legger på den interne kulturbyggingen mellom deltakerne. Pris pr. deltaker på 5 samlinger/ 10 kursdager er 79000,-. Det kreves minimum 25 deltakere. Prisen er "All Inclusive". Inkluderer hotel, alle måltider og drikke, konferansefasiliteter, alle aktiviteter og kostndader knyttet til gjesteforelesere.

SAMLING 1 / DAG 1 / KULTUR - STRATEGI - VERDIER 

HVA

Velkommen og presentasjon av internskolen

Hvilken kultur og lederstil vil vi ha i selskapet

Gjennomgang av selskapet sin strategi 

Grunnleggende kulturforståelse

Lunsj

Strategiforståelse i det 21. århundre

Gruppeoppgave strategi- og kulturforståelse

Innsjekk og skifte av tøy 

 LederYoga :-) 

Middag

Pokerturnering

Time for bed

ANSVARLIG

Sigurd Granmark

Administrerende Direktør

Administrerende Direktør

Sigurd Granmark

Alle

Sigurd Granmark

Alle

Alle

Kaja Borgen

Alle

NM vinnere Ylva og Leif Eddy

Deg 

SAMLING 1 / DAG 2 / KULTUR - STRATEGI - VERDIER

HVA

Morgengymnastikk i turnhallen

Dusj,  frokost og utsjekk

Innføring i verdibasert ledelse 

Verdibasert ledelse

Q & A

Lunsj

Felles forståelse av våre verdier

Verdibasert ledelse i praksis

Gruppeoppgave verdibasert ledelse

Presentasjoner  gruppeoppgaver

Key take aways og oppsummering 

 Takk for denne gang

ANSVARLIG

Espen Jansen

Alle

Sigurd Granmark

Johann Olav Koss

Alle

Alle

HR Direktør

Sigurd Granmark

Alle

Alle

Alle

Alle

Abstrakte linjer

Se bilder fra samlingen UNDER

IMG_2621.jpg

johan olav koss

SAMLING 2 / DAG 1 / PERSONLIGHETSTYPER, KOMMUNIKASJON
OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HVA

Repetisjon og læring fra forrige samling

Lagbygging

Q & A

Lunsj

Personlighetstyper og profiler i vårt selskap

"Forstå før du selv vil bli forstått"

Hvordan kommunisere så folk lytter

Tilbakemeldingskultur. Intensjon =  effekt.

Gruppeoppgave tilbakemeldingskultur

Innsjekk og skifte av tøy 

LederYoga :-) 

Middag

Quizkveld med strømbånd

Time for bed

ANSVARLIG

Sigurd Granmark

Christian Berge

Alle

Alle

Sigurd Granmark

Sigurd Granmark

Sigurd Granmark

Sigurd Granmark

Alle

Alle

Kaja Borgen

Alle

Morten Brøndmo

Deg 

SAMLING 2 / DAG 2 / PERSONLIGHETSTYPER, KOMMUNIKASJONOG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HVA

Morgengymnastikk i turnhallen

Dusj,  frokost og utsjekk

Diversitas / Inkluderende arbeidsliv

Q & A

Ubevisste fordommer

Lunsj

Inkluderende ledelse

Gruppeoppgave  inkluderende ledelse

Key take aways og oppsummering 

 Takk for denne gang

ANSVARLIG

Espen Jansen

Alle

Metha Leonardsen

Alle

Sigurd Granmark

Alle

HR Direktør

Alle

Alle

Alle

Abstrakte linjer

Se bilder fra samlingen UNDER

IMG_2530.jpg

lederyoga

med kaja borgen

SAMLING 3 / DAG 1 / SELVLEDELSE OG  LAGBYGGING

HVA

Repetisjon og læring fra forrige samling

"Lederfrakken"

Gruppeoppgave Joharis vindu & Hot Seat

Lunsj

Deling av  erfaringer etter gruppeoppgaven

Ledertesten

"Min lederfilosofi og mine mål"

Presentasjoner av filosofier og mål som leder

Innsjekk og skifte av tøy 

LederYoga :-) 

Middag

"Barnebursdag" (Bowling & Lasergun)

Time for bed

ANSVARLIG

Sigurd Granmark

Sigurd Granmark

Alle

Alle

Alle

Alle

Alle

Alle

Alle

Kaja Borgen

Alle

Alle

Deg 

SAMLING 3 / DAG 2 / SELVLEDELSE OG  LAGBYGGING

HVA

Morgengymnastikk i turnhallen

Avreise tilbake hotell

Dusj,  frokost og utsjekk

Key take aways fra dag 1

Hvordan sette sammen det optimale laget

Foredrag lagbygging

Q & A

Lunsj

Lagkommunikasjon

Gruppeoppgave lagbygging

Presentasjoner gruppeoppgave lagbygging

 Takk for denne gang

ANSVARLIG

Espen Jansen

Alle

ALLE

Sigurd Granmark

Sigurd Granmark

Øystein Pettersen

Alle

Alle

Sigurd Granmark

Alle

Alle

Alle

IMG_0090.jpeg

Øystein pettersen

SAMLING 4 / DAG 1 / MÅLSETTING, STRUKTUR OG RESULTATSIKRING

Abstrakte linjer

Se bilder fra samlingen UNDER

HVA

Repetisjon og læring fra forrige samling

Hjerneledelse

Q & A

Gruppe / refleksjonsoppgave 

Lunsj

Repetisjon av strategi 

Målsetting 

ResultatKulTur

Gruppeoppgave resultatkultur

SLUTT 

Middag

Vindtunnel hos Modern Activity Center

Time for bed

ANSVARLIG

Sigurd Granmark

Sigurd Granmark

Alle

Alle

Alle

Alle

Sigurd Granmark

Sigurd Granmark

Alle

Alle

Alle

Alle

Deg 

SAMLING 4 / DAG 2 / MÅLSETTING, STRUKTUR OG RESULTATSIKRING

HVA

Morgengymnastikk i turnhallen

Avreise tilbake hotell

Dusj,  frokost og utsjekk

Key take aways fra dag 1

Mitt ansvar som leder – HMS kulturen i selskapet

Medarbeidersamtalen. "Næringslivets dårlige samvittighet"

Utviklingskultur

Gruppeoppgave utviklingskultur

Lunsj

Case; Hell Company

Presentasjon caseløsning Hell Company

 Takk for denne gang

ANSVARLIG

Espen Jansen

Alle

ALLE

Alle

HMS Direktør 

Sigurd Granmark

Sigurd Granmark

Alle

Alle

Alle

Alle

Alle

Abstrakte linjer

Se bilder fra samlingen UNDER

NRC3 - 1_3.jpg

SIGURD GRANMARK

SAMLING 5 / DAG 1 / BÆREKRAFT, WORK LIFE BALANCE,
REPETISJON & EKSAMEN

HVA

Repetisjon og læring fra forrige samling

Bærekraftig business

Lunsj

Gruppeoppgave bærekraft

24 timer mennesket (work life balance)

Individuell oppgave; "livsdesign"

Presentasjoner "Livsdesign"

Innsjekk og skifte av tøy 

LederYoga :-) 

Middag

Coctails & Dreams

Time for bed

ANSVARLIG

Sigurd Granmark

Preben Carlsen  

Alle

Alle

Sigurd Granmark

Alle

Alle

Alle

Kaja Borgen

Alle

Steinar Pettersen

Deg 

SAMLING 5 / DAG 2 / BÆREKRAFT, WORK LIFE BALANCE,
REPETISJON & EKSAMEN

HVA

 Helse - Morgengymnastikk

Dusj,  frokost og utsjekk

Repetisjon av alt pensum

Lunsj

Eksamen gruppeoppgave

Digital eksamen individuell

Takk for innsatsen. 

 Internskolen slutt

ANSVARLIG

Espen Jansen

ALLE

Sigurd Granmark

Alle

Alle

Alle

Administrerende Direktør

Alle

Abstrakte linjer

Se bilder fra samlingen UNDER

IMG_5400.jpg

COCTAILS & DREAMS

STEINAR JENSEN

TA KONTAKT

KONTAKT OSS PÅ MAIL ELLER TLF VED FORESPØRSEL ELLER SPØRSMÅL

bottom of page