OM FOREDRAG

Sigurd har en rekke foredrag, men det alle har til felles er at de setter mennesket i fokus. Hvilket ansvar har du selv for at du skal trives og lykkes i din jobb? Hva er ditt ansvar for at dine kollegaer skal gjøre det samme. Hvordan tar du dette ansvaret og hvordan KulTur kan vi skape hvis medarbeiderne i felleskap tar dette ansvaret? 

KulTuren (arbeidsmiljøet og medarbeiderskapet) sitter ikke ”veggene”, men i menneskene. Kan vi skape en arbeidsplass hvor folk har det bedre når de går enn da de kom? Hvor vi møtes for å gjøre hverandre bedre og ikke for å imponere? Hvor samspillet mellom ledelsen og medarbeiderne sørger fior en PrestasjonsKulTur? Prestasjonkultur er noe de fleste ønsker seg, men de færreste klarer å beskrive hva er eller hvordan man skaper. Sigurd har både definisjonen og modellen for å lykkes med dette.

 

Sigurd har en egen tilnaærming til begrepet motivasjon. Han ser det mer som en konsekvens, enn en forutsetning. Medarbeidere som får og tar ansvar, utfører og utvikler jobben sin, som vet sitt eget og organisasjonens mål og som har ledere som går på jobb for legge til rette for dette, er motiverte. 

Sigurd sine foredrag er en miks av hva du som kunde har som mål med samlingen, Sigurd sin erfaring fra å lede og kartlegge 800 organisasjoner, boken KulTur og podcasten All In med Sigurd Granmark. 

Sigurd holder foredrag på norsk og engelsk. 

 

Sigurd har ti ulike foredrag som du kan lese mer om og se video på hver sin egen side. I tillegg kan Sigurd bookes til konferansieroppdrag. Mange kunder ønsker at en eller flere av disse kombineres for å skreddersy best innhold til sin bedrift.

Kontakt for foredrag

foredrag@allin.no |  Tlf : 99211704