top of page

STRATEGIFORSTÅELSE


OM

Kartleggingen av 1000 selskaper har gitt oss noen svært tydelige svar på hva ”AS Norge” er gode og mindre gode til. Svært mange sliter med enten å ha en tydelig strategi eller en strategi som er forankret i organisasjonen og tydelig gjenspeiles i organisasjonens daglige virke. All In Academy er overbevist om at strategistyrte organisasjoner, har mer lønnsomme og fornøyde medarbeidere. Vi tror også at organisasjoner med lønnsomme og fornøyde medarbeidere vil stå igjen som vinnere i fremtiden. Vi har selskaper som har økt omsetningen med >80% ved å følge forretningsplanen utviklet med til All In Academy. Ja, de tjente gode penger også 🙂 TIPS! For medarbeidere heter kurset; ”Fra opptatt til bergtatt”. Hvordan aktivere din organisasjon sin strategi og mål”. Fagområdet strategiforståelse og strategimplementeringer omfattende, da det også innheolder fagene; Målsetting, Endringsledelse, Kommunikasjon og Medarbeiderskap. All In Academy er den eneste (oss bekjent) som sertifiserer selskaper i deres strategi. Vi kan bistå i hele strategiprosessen; utvikle – beskrive – kommunisere – forankre – lede og videreutvikle. Eller vi kan sertifisere ledere og medarbeidere i etablert strategi. AIA mener en god strategi har noen fellesstrekk. Den er skrevet for de som skal gjennomføre den, og ikke de som skal godkjenne den forteller hvem selskapet og deres medarbeidere skal være i fremtiden sørger for at fokus blir organisasjonen og selskapet sin styrke involverer kunden / mottager setter mennesket og ikke teknologi i fokus (teknologi gjøres lønnsom av mennesker) er tydelig på hvem som ha ansvaret for gjennomføring forteller hva som gjør oss annerledes har beskrevet bærekraft under ”Verdigrunnlag” og ikke ”Kommunikasjonsplan” gjør menneskene som skal realisere strategien stolte av å gjøre nettopp dette. Læringsutbytte og kunnskap som kursdeltakere tar med seg: Forstår verdien av en god strategiprosess og en tydelig strategi Vet hva en god strategi bør inneholde Kan identifisere ”strategifeller” og unngå disse Kan gjennomføre en profesjonell målprosess Kan utarbeide og beskrive en god strategi Kan implementere og følge opp (korrigere) en strategi Kan realisere en strategi Kan utvikle og gjennomføre en strategiprosess fra ”start – mål” Kan lede strategiske møter (aktiveringsmøter) med samarbeidspartnere Undervisnings- og læringsmetoder: Praktisk undervisning Individuell opplæring To kurs: Strategiforståelse Vurderingsform: Eksamen, karakter A – F Antall timer: 7-14 time


bottom of page