top of page

SAMHANDLING


OM

Foredrag om: Organisasjonsutvikling, kulturbygging, tverrfaglig samarbeid og medarbeiderskap. Første kapittel i boken KulTur er kalt, Pettersens lov. “Etterlat alle mennesker du møter bedre når du går, enn da du kom“. Hva skjer hvis samhandling til alle i en organisasjon har dette som et utgangspunkt?


bottom of page