top of page

SAMFUNNSANSVAR 2.0


OM

Innføring i samfunnsansvarsbegrepet, CSR og hvordan alt flere virksomheter jobber strategisk med bærekraft. Tor har undervist i samfunnsansvar, etikk, sosialt entreprenørskap og forretningsutvikling i flere år på Handelshøyskolen BI. Han er engasjert i tematikken, men også opptatt av å formidle enkelt og konkret.


bottom of page