SAMFUNNSANSVAR 2.0

OM

Innføring i samfunnsansvarsbegrepet, CSR og hvordan alt flere virksomheter jobber strategisk med bærekraft. Tor har undervist i samfunnsansvar, etikk, sosialt entreprenørskap og forretningsutvikling i flere år på Handelshøyskolen BI. Han er engasjert i tematikken, men også opptatt av å formidle enkelt og konkret.

ALL IN ALL AS

 

Org. nr. 917 554 803

ADRESSE:

Henrik Ibsens gate 42

0255 Oslo

DAGLIG LEDER

sigurd@allin.no 

+47 992 11 704

PEDAGOGISK LEDER

tor@allin.no
+47 464 10 802