top of page

RELASJONSLEDELSE


OM

”Der det ikke ses som en fordel med en god relasjon mellom leder og medarbeider, så er en av de på feil plass.” Det er blitt sagt at ledelse ikke er en populæritetskonkurranse. Hos AIA sier vi oss under tvil enige i dette, men vi er helt overbevist om at en god relasjon med de du leder, gir deg et godt utgangspunkt for å lede. TIPS! For medarbeidere heter tilsvarende kurs; ”All In i medarbeiderskapet”. Hvordan være en kollega som gjør dagen til dine kollegaer bedre”. Klikk her for å lese mer om medarbeiderkurset All In Academy mener det er et skifte i ”AS Norge” om hvordan ledelse som aksepteres av de som nå kommer inn arbeidslivet, og de medarbeiderne som arbeidsgivere virkelig ønsker/burde kjempe for å beholde i selskapet i fremtiden. Der jakten på ”vinnerskaller” og prestasjonskultur tidligere har aktivert den autoritære og styrende lederen, ser vi nå at for å vinne og skape en prestasjonskultur i fremtiden, så er trygge relasjoner, rom for å gjøre feil, tydelig to-veis kommunikasjon, menneskelig utvikling og en arbeidsplass hvor alle møter hverandre for å gjøre hverandre bedre- og ikke for å imponere, helt avgjørende. Kurset passer for: Alle ledere som ønsker å utvikle sin relasjonelle kompetanse til å nå sine mål. Læringsutbytte og kunnskap som kursdeltakere tar med seg: En teoretisk forståelse av lederstilen relasjonsledelse Praktiske verktøy for hvordan hun/han kan skape gode relasjoner God forståelse av hva som skaper tillit mellom leder og medarbeider (også kalt mennesker) Kan strukturere en langsiktig tillitsfull relasjonen med de hun/han leder Evner å ansvarliggjøre medarbeideren uten motstand eller fraskrive seg ansvar selv Utvikler mennesker og ikke bare medarbeidere Generell kompetanse for kursdeltakeren: Skaper en arbeidsplass hvor folk har det bedre når de går enn da de kom Skaper medarbeidere som både utfører og utvikler jobben sin stilling Skaper et forhold basert på relasjon og lyst, istedenfor posisjon og innstruks Undervisnings- og læringsmetoder: Praktisk undervisning Individuell opplæring Vurderingsform: Skriftlig eksamen (valgfritt som 1 dagskurs) Karakter: Bestått/ ikke bestått Antall timer: 7 – 14 timer


bottom of page