top of page

MEDARBEIDERSKAPET


OM

Hvordan være en god medarbeider og kollega All In Academy er opptatt av medarbeiderskap. Medarbeider, er de det er flest av i en organisiasjon, som alle er avhengig av for å lykkes, men som det trenes svært lite på å være. investeres fleste i organsiasjonen har til felles. All In Academy, har spurt en rekke ledere og medarbeidere om hva som er en god medarbeider. Svarene til ledere, og svarene til medarbeidere har ofte store avvik. Ledere og medarbeidere i forskjellige organisasjoner, har faktisk en mer felles oppfatning av hva som er en god medarbeider, enn ledere og medarbeidere i samme organisasjon. Sånn kan det ikke være! TIPS! Dette kurset kan kombineres, eller følges opp med kurset; KulTur- hvordan være en kollega som bidrar til en fantastisk arbeidsplass. Les mer om KulTur her Etter å ha kartlagt over 800 organisasjoner har All In Academy en klar oppfatning av hva som skaper et godt medarbeiderskap. Første steg er en felles oppfatning for hele teamet av hva godt medarbeiderskap er. Først da kan man gå all in på å skape dette. ”Inn i medarbeiderskapet” kjøres ofte for en felles organisasjon, avdeling eller team. Kursholder enes da i forkant med oppdragsgiver med hvor fokuset skal ligge, men vi har noen ”skapere” (skaper = drivere for godt medarbeiderskap) som alltid er med og som vi aldri kompromisser på. Eksempel på ”skapere” Jeg møter på jobb for å gjøre andre bedre, ikke for å imponere Jeg tar ansvar for å utvikle meg selv og min stilling Jeg lar ikke hvem jeg har vært, stå i veien for hvem jeg kan bli Jeg er en positiv bidragsyter til fellesskapet Jeg setter ikke krav til andre som jeg ikke etterlever selv Jeg er en medarbeider, og ikke en ”merarbeider” Jeg er den kollegaen jeg selv ville hatt Jeg er stolt av den jobben vi gjør Kurset passer for: Alle Læringsutbytte og kunnskap som kursdeltakere tar med seg: Innsikt i hva som er en god medarbeider ”i dag og i morgen” Får en klar forståelse av hvem som har hovedansvaret for eget medarbeiderskap Kompetanse om hvilken innflytelse og ansvar hver mearbeider har for arbeidsmiljøet Kan ta ansvar for utvikling av seg selv og sin stilling iht. hvor organiasjon skal Kan gjøre sine kolleager bedre både fagilg og emosjonelt Kan gjøre arbeidsplassen til en arena hvor man også utvikler seg som menneske Kan møte og behandle andre mennesker på en god måte Kan jobbe mer målrettet og strukturert med egen kontinuerlig utvikling Kan levere på fastsatte mål og forventninger Undervisnings- og læringsmetoder


bottom of page