top of page

MEDARBEIDERANSVAR


OM

Hvordan ta maksimalt medarbeideransvar når det er lederens jobb men mitt ansvar? All In Academy har spurt flere hundre ledere hvilke ferdigheter de verdsetter høyest hos sine ansatte. Ansvarsfull, var på pallen av disse ferdighetene. Antall medarbeidere pr. leder har aldri vært høyere enn nå. Lederen sin tid til å lede, utvikle og følge opp sine medarbeidere, har aldri vært lavere enn nå. Dette er noe svært mange ledere og medarbeidere kan kjenne igjen. Alle medarbeidere har her to valg; skylde på lederen for å ikke gjøre jobben sin, eller ta ansvar for sin egen utvikling. Vi anbefaler deg på det sterkeste å gjøre det siste. Kurset lærer deg at du aldri kan gi omgivelsene skylden for at du ikke utvikler deg. Vi skal også lære deg hvordan du selv tar tar ansvaret for dette og hvor dramatisk dette vil endre resten av ditt arbeidsliv. Når du går fra en konsekvens av dine omgivelser, til å ta ansvar for dine omgivelser, kan det også endre resten av ditt liv. ”Bordet er dekket for” den ansvarsfulle medarbeideren. Vi har resververt en plass til deg. TIPS! Kurset passer perfekt å kombinere, eller følges opp med kurset; ”Fra opptatt – bergtatt” . Hvordan aktivere din organisasjon sin strategi og mål”. Klikk her for å lees mer om ”fra opptatt – bergtatt” Kurset passer for: Alle Læringsutbytte og kunnskap som kursdeltakere tar med seg: En forstålese av at lederen sin jobb, aldri fratar medarbeideren sitt ansvar En klar forståelse av hvilket ansvar hun/han må ta i dagens arbeidsliv Oversikt over hvilke ressurser og hjelp som kan supportere egen utvikling Kan identifsere et problem eller mulighet, for så ta et selvstendig ansvar for å løse/gripe den Kan aktivt bidra for å skape et proaktivt og ansvarsfullt arbeidsmiljø Kan selv se hva hun/han må utvikle for å lykkes i fremtiden Kan gjøre sin leder god i jobben Kan sikre egen relevant kompetanse resten av arbeidslivet Kan sørge for å holde fokus på det du kan gjøre noe med og det du kan bidra med Undervisnings- og læringsmetoder Praktisk undervisning Vurderingsform:Skriftlig eksamen (valgfritt) Karakter: Bestått/ikke bestått Antall timer: 7 timer


bottom of page