top of page

MØTEKULTUR OG MØTELEDELSE


OM

”Det AS Norge er mest opptatt med, er å være opptatt” AIA sine undersøkelser viser at ledere som deltar på dette kurset har i snitt 15-16 møter hver uke. 12-13 av disse er internmøter. 5-6 av disse møtene anses som uproduktive og/eller unødvendige. Møtene varer i snitt 50-60 minutter (forberedelser og leting etter ledig møterom ikke medregnet). Samlet tidsbruk pr. uke på uproduktive eller bortkastede estimeres til en hel dag pr. uke. Hvem har råd til dette? Hvem har lyst til dette? Hvem er ansvarlig for dette? Hvem skal stoppe dette? Svaret på disse spørsmålene er enkelt. Ingen har råd eller lyst til dette, men ingen tar et skikkelig ansvar for å stoppe dette. Frem til nå. Sammen skal vi ta dette ansvaret! Sammen skal vi redusere tid brukt på internmøter, men øke kvaliteten. Samtidig som vi skal gi oss selv muligheten til å øke antall møter med samarbeidspartnere og kvaliteten på disse. TIPS! For medarbeidere heter tilsvarende kurs; ”Jakten på møterommet”. Hvordan være en kollega som kun kaller inn til meningsfulle møter, hvor alle vet hvorfor de deltar og hva de skal delta med”. Kursene kan også kjøres felles for ledere og medarbeidere. Klikk her for å lese mer om “jakten på møterommet” Kurset passer for: Ledere som ønsker å redusere internmøter. Hvis ønskelig, øke tid benyttet på eksterne møter. Læringsutbytte og kunnskap som kursdeltakere tar med seg: God forståelse av kostnaden og slitasjen ved en dårlig møtekultur Kjenner de økonomiske og psykososiale oppsidene ved en god god møtekultur Vet hva som kjennetegner et godt møte og hvem som skal delta i dette Identifisert eksisterende møtekultur i eget selskap Kan beskrive både kvalitativt og kvantitativt ønsket møtekultur i eget selskap og/eller avdeling Kan trene de hun/han leder til å gjennomføre effektive og meningsulle møter. Kan bygge et selskap/avdeling som maksimerer avkastningen på sin interntid Kan utvikle medarbeidere som ser internmøter som noe produktivt og meningsfullt Kan jobbe etter at tid er det mest nådeløse, men mest verdifulle mennesker og selskaper har Undervisnings- og læringsmetoder: Praktisk og teoretisk undervisning Individuell opplæring Vurderingsform: Skriftlig eksamen Karakter: Bestått/ikke bestått Antall timer: 14 timer


bottom of page