top of page

MØTEKULTUR


OM

Hvordan gjennomføre gode møter og skape en god møteKulTur. ”Det AS Norge er mest opptatt med, er å være opptatt”. All In Academy sine undersøkelser viser at medarbeidere som deltar på dette kurset i snitt har 12-13 møter hver uke. 10-11 av disse er internmøter. 5-6 av disse møtene anses som uproduktive og/eller unødvendige. Møtene varer i snitt 60 minutter. Da er ikke forberedelser og jakten etter et ledig møterom, som du faktisk har husket å booke, ikke medregnet. Samlet tidsbruk pr. uke på uproduktive eller bortkastede estimeres til en hel dag. Hvem har råd til dette? Hvem har lyst til dette? Hvem er ansvarlig for dette? Hvem skal stoppe dette? Svaret på disse spørsmålene bør være enkelt. Ingen har råd eller lyst til dette, men ingen tar et skikkelig ansvar for å stoppe dette. Frem til nå. Sammen skal vi redusere tid brukt på internmøter, og samtidig øke kvaliteten på møtene. Vi skal også gi oss selv muligheten til å øke både antall og kvaliteten på møter med våre samarbeidspartnere. Sjansen er stor for at de også bruker det meste av sin tid på uproduktive internmøter. Da bør de heller ha et produktivt og godt møte med deg. Dette kurset holdes også i en lederversjon, men dette ansvaret må vi alle ta. TIPS! Dette kurset passer meget godt å kombinere eller følges opp med kurset; ”fra opptatt – bergtatt”. Hvordan aktivere din organisasjon sin strategi og mål. Klikk her for å lese mer om ”fra opptatt – bergtatt” Har du møter med mange deltagere og/eller presentasjoner, anbefales å kombinere eller følge opp med kurset; ”Trygg kommunikasjon”. Hvordan kommunisere så folk lytter og husker deg. Les mer om ”Trygg kommunikasjon” her… (MÅ LENKES OPP TH) Kurset passer for: Alle Læringsutbytte og kunnskap som kursdeltakere tar med seg: God forståelse av hva som er en god møtekultur En klar forståelse av hvem som har hovedansvaret for å skape en god møtekultur Kompetanse om hvor skadelig ulønnsomme og bortkastede møter er for organisasjonen Kan ta ansvar for at organisasjonen skaper gode og produktive møter Kan identifisere og sette en øvre tillatt grense for antall internmøter pr. uke. Kan styrke relasjonen til samarbeidspartnere gjennom gode samarbeidsmøter Kan gjennomføre produktive møter Kan vurdere hvilke møter hun / han selv deltar på og kaller inn til Kan jobbe god og effektivt i forkant og etterkant av møter Undervisnings- og læringsmetoder Praktisk undervisning Vurderingsform: Skriftlig eksamen (valgfritt) Karakter: Bestått/ikke bestått Antall tim


bottom of page