top of page

MÅLSETTING


OM

”Fart uten retning er livsfarlig” Om du er leder i privat eller offentlig sektor, så har alle ledere som går på jobb i Norge, en ting til felles: De skal nå et mål/ skape et resultat. Enten i form av kroner, som samfunnsoppdrag eller annet som skal være konsekvensen/summen av eget og de som de leder sitt virke. Det store paradookset er All In Academy sine undersøkelser viser at de fleste ledere ikke har klart å formidle hva dette målet er. Undersøkelsene viser at <10% vet sitt selskap sitt viktigste mål, 13-14% vet avdelingen de jobber i sitt mål og rundt 18% vet sitt eget mål i sin jobb. TIPS! For medarbeidere heter kurset; ”Fra opptatt til bergtatt”. Hvordan aktivere din organisasjon sin strategi og mål”. Klikk her for å lese mer om fra opptatt til bergtatt. Målsetting er nært knyttet til mening, og mening er noe de fleste vil ha i sin jobb, og noe alle ledere må bidra til å skape for de som de leder. Faget mål og strategier lærer deg verdien av gode mål, hva disse består av, og hvordan du bør kommunisere dem. Du lærer også grunnleggende forståelse av hjernen, og hva som skjer i hjernen på de leder når benytter vår metode. I kurset lærer du også konseptet ”superjobbing”. Hvordan komme nærmere dine mål på 90 minutter, enn de fleste ledere gjør på en hel dag. Umulig sier du? Fullt mulig sier vi! Kurset passer for: Ledere Læringsutbytte og kunnskap som kursdeltakere tar med seg: Grunnleggende kunnskap om hvordan hjernen fungerer, og hvordan du gode mål styrer fokuset til dem du leder Teoretisk bakgrunn for de verktøy og metoder som knyttes til arbeid med mål og strategier, og dets begreper Kan utvikle og formulere gode mål Kan forankre mål i hele organisasjonen og for den enkelte avdeling og medarbeider Kan maksimere tiden på oppgaver knyttet til egne mål Kan lede og gjennomføre arbeid med mål og strategier i organisasjonen Kan lede team som ikke er en konsekvens av tiden, men som styrer egen tid Undervisnings- og læringsmetoder: Praktisk undervisning Individuell opplæring Eksamen: valgfritt som enkeltkurs Karakter: Bestått/ ikke bestått Antall timer: 7-14 timer


bottom of page