top of page

MÅLSETTING


OM

Foredrag om: Målsetting, motivasjon, HR, HRM, medarbeiderskap, ansvarliggjøring og ledelse. “Fart uten retning er livsfarlig. Mening er alle endringers mor”. For å lykkes med å skape endring og utvikling, må alle vite og forstå meningen og målet med endringen. Hvorfor gjør vi dette? Maksimerer du din tid på oppgaver direkte knyttet til dine mål, har du gitt deg selv de beste forutsetninger for å lykkes. Hva bør du slutte å gjøre?


bottom of page