LEDER FOR INTERNASJONALE SELSKAPER

OM

”Internasjonale selskaper sitt fokus, er ofte en større trussel enn konkurrentene” All in Academy har kursholdere med lang erfaring fra topp og mellomledernivå i internasjonale selskaper. I slike selskaper blir ofte Norge ”annerledeslandet”. En sjelden gang kan dette være positivt, men vår jobb er å lære deg god internasjonal norsk ledelse. TIPS! For medarbeidere heter kurset; ”Annerledeslandet”. Hvordan lykkes som norsk medarbeider i et internasjonalt selskap. Klikk her for å lese mer om “annerledeslandet” Svært mange opplever til tider guidelines og rammer i internasjonale selskaper som krevende. Svært mange opplever ikke fordelene ved å jobbe i store internasjonale selskaper, før de starter i mellomstore norske selskaper. All In Academy elsker internasjonal business og vi vet hvordan vi leder og kommuniserer i slike selskaper. Verden globaliseres og selskaper blir globale. De fleste i privat næringsliv har, vil eller jobber nå i selskaper med utenlandske eiere. Forstå hvor eiernes fokus ligger, hvor ditt fokus skal være og sørg for å fokusere på alt du kan gjøre noe med for å lykkes med nettopp dette. Norske avdelinger av internasjonale selskaper har alle en ting til felles; de skal aktivere og bygge selskapet sin strategi og merkevare i Norge. Kurset passer for: Alle som er, eller har ambisjoner om å bli leder i et internasjonalt selskap. Læringsutbytte og kunnskap som kursdeltakere tar med seg: God forståelse av internasjonal business og Norge sin rolle i dette Hvorfor Norge ikke kan være ”annerledeslandet” Hva som kjennetegner ledere og medarbeidere som lykkes i slike selskaper Kan kommunisere med eiere på en måte som styrker samarbeidet Kan maksimere avkastning og manøvreringsrom innenfor guidelines Kan jobbe med norske kunder på en måte som styrker relasjonen til hele selskapet Kan lede som en internasjonal leder i et norsk selskap, organisasjon eller avdeling Kan ta ut fordelene og manøvrerer ulempene i internasjonal business Kan være en intern og ekstern ambassadør for selskapet Undervisnings- og læringsmetoder: Praktisk undervisning Individuell opplæring Vurderingsform: Skriftlig eksamen (valgfritt som enkeltkurs) Karakter: Bestått/ikke bestått Antall timer: 7 timer

ALL IN ALL AS

 

Org. nr. 917 554 803

ADRESSE:

Henrik Ibsens gate 42

0255 Oslo

DAGLIG LEDER

sigurd@allin.no 

+47 992 11 704

PEDAGOGISK LEDER

tor@allin.no
+47 464 10 802