top of page

LE DEL SE


OM

Etter å ha kartlagt over 1000 selskaper er det noen fellestrekk de beste selskapene har. Godt lederskap er en av disse. Hva kjennetegner gode ledere? Det er blitt sagt at; “ledelse ikke er en populæritetskonkurranse“. Det kan være korrekt, men det er sjelden en ulempe å skape et miljø hvor det er populært å være. Hvor folk Ler på jobben og lokalene fylles av høy latter daglig. Gode ledere skaper eierskap hos de de leder.


bottom of page