top of page

KULTUR


OM

KulTur påvirker alt vi gjør. Det er ingen motsetninger mellom å ha det bra, og prestere bra. Det er en sammenheng. En prestasjonskultur er en KulTur hvor det er lett å være god.


bottom of page