KULTUR

OM

KulTur påvirker alt vi gjør. Det er ingen motsetninger mellom å ha det bra, og prestere bra. Det er en sammenheng. En prestasjonskultur er en KulTur hvor det er lett å være god.

ALL IN ALL AS

 

Org. nr. 917 554 803

ADRESSE:

Henrik Ibsens gate 42

0255 Oslo

DAGLIG LEDER

sigurd@allin.no 

+47 992 11 704

PEDAGOGISK LEDER

tor@allin.no
+47 464 10 802