top of page

KOMMUNIKASJON OG PRESENTASJONSTEKNIKK


OM

”Det er ikke hva du sier – men hva folk hører” Kurset i kommunikasjon og presentasjon kan kjøres sammen eller separat. (se infoboks nedenfor) Evnen til å kommunisere med andre er en av de viktigste ferdighetene for å lykkes. Tilgang til relevant informasjon er kun noen tastetrykk unna, men noen når likevel ikke frem med sin egen kommunikasjon. Faget gir deg praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap om hvordan du kommuniserer med andre, både én-til-én, i gruppe, og i organisasjonen. I kurset vil du få modeller og praktisk trening i gjennomføring presentasjoner, foredrag og møter. I tillegg vil du lære å legge opp samtaler som holder konfliktnivået nede og løsningene tilgjengelige. Vi trener deg i bruk av riktig del av hjernen for å nå en høy grad av gjennomslagskraft gjennom din kommunikasjon, og argumentasjon. Vi kaller det for ”hjernekommunikasjon”. TIPS! For medarbeidere heter kurset; ”Trygg kommunikasjon”. Hvordan bli trygg og god til å kommunisere og presentere for kunder og kollegaer”. Klikk her for å lese mer om “trygg kommunikasjon” All In Academy har lang tradisjon og erfaring med kommunikasjonsfaget, og gjennomfører årlig flere hundre foredrag og kurs med toppscore fra deltakerne. Kurset passer for: Alle Læringsutbytte og kunnskap som kursdeltakere tar med seg: Grunnleggende kunnskap om oppbygningen av en presentasjon Forstår forskjellen på en presentasjon og et foredrag Kjenner begrepet «hjernekommunikasjon» og hva dette er Kan gjøre forskjellige typer presentasjoner én-til-én og foran et større publikum Kan «verdens beste kommunikasjonsmåte» og benytte denne Kan kommunisere med «én stemme» Kan skille seg ut slik at nettopp du og ditt budskap blir husket Kan sette sammen budskap, stemmebruk og kroppsspråk for å formidle tydelig til et publikum Kan kommunisere godt internt Undervisnings- og læringsmetoder: Praktisk undervisning Individuell opplæring og oppfølging Tre forskjellige kurs: Presentasjon 7t Vurderingsform 7t Presentasjon og kommunikasjon 14t


bottom of page