top of page

KOMMUNIKASJON


OM

Hvordan kommunisere så folk lytter og husker deg.”Det er ikke hva du sier – men hva folk hører” All In Academy har spurt flere hundre ledere hvilke ferdigheter de verdsetter høyest hos sine ansatte. Gode kommunikasjonsevner var på pallen av disse ferdighetene. Evnen til å kommunisere med andre er en av de viktigste ferdighetene for å lykkes med å jobbe godt i team og med sine samarbeidspartnere. Tilgang til relevant informasjon er sjelden en utfordring, men evnen til å kommunisere informasjonen på en god måte kan være det. Faget gir deg praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap om hvordan du kommuniserer med andre, både én-til-én, i gruppe, og organisasjonsnivå. I kurset vil du få modeller og praktisk trening i gjennomføring presentasjoner, foredrag og møter. I tillegg vil du lære å legge opp samtaler som holder konfliktnivået nede og løsningene tilgjengelige. Vi trener deg i bruk av riktig del av hjernen for å nå en høy grad av gjennomslagskraft gjennom din kommunikasjon, og argumentasjon. Vi kaller det for ”hjernekommunikasjon”. All In Academy er all in på kommunikasjon. Vi gjennomfører årlig flere hundre foredrag. Totalt har vi flere tusen foredrag og kurs med toppscore fra deltakerne. TIPS! Dette kurset passer perfekt å kombinere eller følges opp med; ”Jakten på møterommet”. Hvordan gjennomføre gode møter og skape en god møteKulTur. Klikk her for å lese mer om ”Jakten på møterommet” Kurset passer for: Alle Læringsutbytte og kunnskap som kursdeltakere tar med seg: Kunnskap om oppbygningen av en presentasjon Forstår forskjellen på en presentasjon og et foredrag Kjenner begrepet «hjernekommunikasjon» og hva dette er Kan utføre forskjellige typer presentasjoner én-til-én og foran et større publikum Kan «verdens beste kommunikasjonsmåte» og benytte denne Kan kommunisere med «én stemme» Kan ta opp temaer som oppleves som ubehagelige, men nødvendige på en god måte Kan sette sammen budskap, stemmebruk og kroppsspråk for å formidle tydelig til et publikum Kan kommunisere godt internt Undervisnings- og læringsmetoder Praktisk undervisning Individuell opplæring Vurderingsform: Muntlig eksamen Karakter: A-F Antall timer: 7 timer


bottom of page