top of page

INTERNASJONALT MEDARBEIDERSKAP


OM

Annerledeslandet: Hvordan lykkes som norsk medarbeider i et internasjonalt selskap? Vi er eksperter på internasjonalt medarbeiderskap. ”Internasjonale selskaper sitt fokus, er ofte en større trussel enn konkurrentene” All In Academy har kursholdere med lang erfaring fra medarbeider – toppledernivå i internasjonale selskaper. Dette er årsaken til at vi har gått all in på å være den eneste kursleverandøren i Skandinavia som leverer et kursm skreddersydd norske medarbeidere i internasjonale selskaper. Norge blir ofte ”annerledeslandet”. Vi er enige at det er annerledes å jobbe i internasjonale selskaper, men det krever ikke kun at selskapet tilpasser seg deg som norsk medarbeider, men at du også lærer deg en internasjonalt medarbeiderskap. Internasjonalt medarbeiderskap, er en kompetanse som gir deg muligheten til å lykkes hos verdens største selskaper og merkevarer. Annerledeslandet Hvordan lykkes som norsk medarbeider i et internasjonalt selskap. Vi er eksperter på internasjonalt medarbeiderskap. Kurset passer for: Alle som jobber i et internasjonalt selskap. Læringsutbytte og kunnskap som kursdeltakere tar med seg: God forståelse av internasjonal business og Norge sin rolle i dette Forståelse for at Norge ikke kan være ”annerledeslandet” Kunnskap om hvilke medarbeidere som lykkes i slike selskaper Kan få maksimal ut av samarbeidet med ”hovedkontoret” Kan maksimere avkastning og manøvreringsrom innenfor guidelines Kan jobbe med norske samarbeidspartnere på en måte som styrker hele selskapet Kan se hvor attraktivt det er å jobbe i internasjonale selskaper Kan vise forståelse for at internasjonale eiere ikke alltid kan ta hensyn til Norge Kan forklare hvorfor mestring av internasjonalt medarbeiderskap er et konkurransefortrinn Undervisnings- og læringsmetoder: Praktisk undervisning Vurderingsform: Skriftlig eksamen (valgfritt som enkeltkurs) Karakter: Bestått/ikke bestått Antall timer: 7 timer


bottom of page