INNOVASJON OG INTRAPRENØRSKAP

OM

Endrings- og innovasjonsarbeid innad i organisasjoner omtales i litteraturen som intraprenørskap. Intraprenøren manøvrerer innad i en virksomhet og skaper nye løsninger, tjenester eller produkter. Dette foredraget handler om intraprenørskap. Hva er dette? Hvordan legge tilrette for intraprenørskap? Hvem får dette til? Og ikke minst hva er de vanligste fallgruvene?

ALL IN ALL AS

 

Org. nr. 917 554 803

ADRESSE:

Henrik Ibsens gate 42

0255 Oslo

DAGLIG LEDER

sigurd@allin.no 

+47 992 11 704

PEDAGOGISK LEDER

tor@allin.no
+47 464 10 802