top of page

INNOVASJON OG INTRAPRENØRSKAP


OM

Endrings- og innovasjonsarbeid innad i organisasjoner omtales i litteraturen som intraprenørskap. Intraprenøren manøvrerer innad i en virksomhet og skaper nye løsninger, tjenester eller produkter. Dette foredraget handler om intraprenørskap. Hva er dette? Hvordan legge tilrette for intraprenørskap? Hvem får dette til? Og ikke minst hva er de vanligste fallgruvene?


bottom of page