top of page

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET


OM

”Jeg vil møte deg for å gjøre deg bedre, ikke for å imponere” I dette faget fokuserer vi primært på ”H & M” innen HMS, men henter inn ekstern spesifikk sikkerhetsekspertise ved behov eller ønsker. De fleste vet at et dårlig arbeidsmiljø kan gjøre deg syk, og dessverre så har mange opplevet dette. Hos AIA lærer vi deg det motsatte: Hvordan kan et arbeidsmiljø kan bidra til å gjøre deg frisk – altså gi medarbeiderne bedre helse. TIPS! For medarbeidere heter kurset; ”Hjem enda bedre”. Kurset er identisk med dette. Vi mener HMS er like viktig for ledere og medarbeidere. Verdien av å gjøre kurset sammen er et bidrag til god HMS: Klikk her for å lese mer om hjem enda bedre Mange selskaper har HMS-mål som ”trygt hjem” eller ”hjem like hel”. AIA sikter høyere. Langt høyere. Vårt HMS mål er: ”Vi skal bidra til å bygge selskaper og organisasjoner hvor folk har det bedre når de går fra jobb, enn da de kom på jobb”. HMS er mye mer enn en ergonomisk stol, riktig belysning, og en gul vest i hver etasje. Vi er overbevist om at god og moderne HMS er en del av selskapet sin kultur, og at selskaper er til for å utvikle gode liv for sine ansatte og motsatt. Når dine ansatte har det bedre når de kommer hjem til sine familier, enn da de reiste så har du lykkes med å etablere en god HMS i selskapet. Faget gir deg og dere verktøyene i organisasjonen, og gir dere en innføring i hvordan dere skal utføre det hele i praksis. Det er 3 hovedelementer i dette kurset; Holdninger – Mennesker – Systemer Kurset passer for: Alle Læringsutbytte og kunnskap som kursdeltakere tar med seg: Teoretisk kunnskap og forståelse av moderne HMS Oversikt over hvilke holdninger og mennesker som bidar til god HMS Kunnskap om hvilke systemer og rutiner som må være på plass Kan bidra og bygge en positiv HMS – KulTur Kan jobbe med egne og andre sin holdninger til HMS Kan ta ansvar for egen helse og sikkerhet Kan etterleve at faget HMS er 100% kompromissløst Kan kommunisere og etterleve at alle tre bokstavene i HMS står i et ”avhengighetsforhold” Kan forstå hvorfor vi sier; ”ulykker skjer ikke, de forårsakes” Undervisnings- og læringsmetoder Praktisk undervisning Vurderingsform: Eksamen og arbeid i gruppe (valgfritt som enkeltkurs) Karakter: Bestått / Ikke bestått Antall timer: 7 – 14 timer


bottom of page