top of page

ENDRINGSMESTRING


OM

Hvordan bli en endringsdyktig medarbeider. All In Academy har spurt flere hundre ledere hvilke ferdigheter de verdsetter høyest hos sine ansatte. Endringsdyktighet var på pallen av disse ferdigheten. All In Academy er spesialister på hvordan man best gjennomfører endringer på individ og organisasjonsnivå. Vi deler denne kompetansen i dette kurset, slik at du kan gå all in på din organisasjon sine endringer. Ja, vi må skrive det i flertall 🙂 Uansett hvor du tilbringer dine arbeidsdager, har du forhåpentligvis opplevet store endringer, står midt i store endringer eller så vil du oppleve store endringer. Hvis dette ikke gjelder deg, så er vår anbefaling at du eller arbeidsgiveren sørger for at dette også skjer deg. Så fremt du ønsker å ha en arbeidsplass å gå til i fremtiden. Organisasjonsendringer blir ofte sett på som noe negativt, selv om det ytterst sjelden, eller aldri er målet med endringen. Endring starter som et mål om å videreutvikle organisasjonen, men dessverre så sliter organisasjoner med at medarbeiderne ikke oppfatter det slik. ”Fra endring – utvikling” skal lære deg å ta ansvar for at du tar dette som utvikling og at du tar ansvar for å forstå målet med endringen, ta ansvar for egen utvikling og bidra til at dine kollegaer gjør det samme. Endringsdyktige medarbeidere er hva alle organisasjoner ønsker seg. Dette kurset vil gi deg alt du trenger for å bli nettopp dette. Bortsett fra at du selv må gjøre det da 🙂 Kurset passer for: Medarbeidere som står i endring eller som kommer til å oppleve endring (om de liker det eller ikke) Læringsutbytte og kunnskap som kursdeltakere tar med seg: God forståelse av hvorfor ledelsen må gjennomføre endringsprosesser Klar forståelse av hvilket ansvar hun/han må ta i endringsprosesser Har gjort seg opp noen tanker om hvilke endringer som vil kommme i fremtiden Kan ta ansvar for selv å innhente nødvendig informasjon for å forstå endringen Kan tillegne seg ny kompetanse for å utvikle seg selv og mestre endringen Kan se at stillingen hun/han har, ikke er like viktig som stillingene de kommer til å ha Kan gjøre en organisatorisk endring, til egen utvikling Kan selv sørge for at den hun /han har vært, ikke står i veien for hvem hun/han kan bli Kan være en ambassadør for organisasjonsendringer Undervisnings- og læringsmetoder Praktisk undervisning Vurderingsform: Skriftlig eksamen (valgfritt) Karakter: Bestått/ikke bestått Antall timer: 7 timer


bottom of page