top of page

ENDRINGSLEDELSE


OM

”Endring er vondt i starten, kaotisk i midten og fantastisk på slutten” All In Academy er spesialister på endringsledelse. Våre undersøkelser viser at rundt 70% av ansatte som har vært en del, eller er en del, av et endringsprosjekt ikke vet årsaken eller målet med selve endringen. Faget gir deg de verktøyene du trenger for å gjøre en endring som er forankret hos alle ansatte, hvilke mekanismer de forskjellige grepene setter i verk hos den enkelte medarbeider, og hvordan du hanskes med utfordringene i prosessen og korrigerer avvik. TIPS! For medarbeidere heter kurset; ”Fra endring – utvikling”. Hvordan være en medarbeider som driver egen, dine kollegaer og selskapet sin utvikling. Klikk her for å lese “fra endring til utvikling” Mange organisasjoner bedriver egentlig med forandringsledelse, og ikke endringsledelse: De forandrer på mye, men det tar oss ikke på en raskere eller bedre måte mot selskapet sine mål. Gjennom kurset skiller vi tydelig mellom forandringsledelse, endringsledelse og det de beste bedriver; utviklingsledelse. Vi gir deg alle verktøyene og modellene du trenger for å gjennomføre en endring hvor medarbeiderne og hele selskapet opplever at de har utviklet seg og blitt vesentlig bedre i etterkant. Kurset passer for: Ledere som er i endringer, eller skal gå all in for gjennomføre endringer i fremtiden (alle). Læringsutbytte og kunnskap som kursdeltakere tar med seg: Bred kunnskap om alle endringers «mor» og kan benytte disse i sitt arbeid Teoretiske verktøy for forankring av endringer Grunnleggende kunnskap om «tvillingbroren» til endring Kan gjennomføre endringer i egen organisasjon ved bruk av ledelsesverktøy og teoretiske tilnærminger Kan styre endringsledelsesprosesser og hvem som bør utføre den enkelte bestanddel Kan sikre engasjement og eierskap i organisasjonen Kan skape endringsdyktighet i organisasjonen Kan planlegge en positiv endringsprosess, gjennomføre denne, samt korrigere avvik Kan skape endringsdyktige medarbeidere Undervisnings- og læringsmetoder: Praktisk undervisning Individuell opplæring To forskjellige kurs: Endringsledelse mellomleder Endringsledelse toppleder Vurderingsform: Eksamen og arbeid i grupper Karakter: A – F Antall timer: 7-14 timer


bottom of page