top of page

ØKONOMI FOR LEDERE


OM

”Omsetning er gass, men lønnsomhet er klokskap” Forståelse av de viktigste økonomiske driverne, altså nøkkeltall, i eget selskap er grunnleggende for enhver leder. Derfor er det viktig med en felles læringsbase for alle i bedriften, slik at alle har den samme forståelse og fortolkning av disse tallene. Faget gir dere som ledere en enkel og presis innføring i grunnleggende økonomiske betegnelser og forståelsen av disse. Slik vil dere alle kunne lese økonomiske rapporter med samme kompetanse og forståelse, og fortolke disse sammen. Økonomi for ledere skal altså hjelpe deg å forstå nøkkeltallene og hva som virkelig er avgjørende for at ditt selskap skal lykkes, hvordan du kan gjøre din regnskap/finanssjef bedre i sin jobb, samt hva som er driverne i den norske økonomien og for våre fremste eksponerte valutaer. Du vil også få maler for rapporter, budsjetter og analyser som du kan bruke i ditt eget selskap. Slik sikrer du at alle ansatte får en forståelse av hva som er viktig for selskapet og dets økonomi. Kurset passer for: Ledere Læringsutbytte og kunnskap som kursdeltakere tar med seg: Grunnleggende teoretisk kunnskap om økonomi og økonomiske betegnelser Grunnleggende regnskapsforståelse og regler rundt bokføring Vet hva man bør forvente av en god regnskapsfører Kan benytte kunnskapen i praktiske gjøremål og fortolke økonomiske rapporter og forstå nøkkeltallenes betydning, samt gjøre grep for å styrke disse Kan sørge for en sunn varebeholdning Kan stille krav til regnskapsfører og utfordre vedkommende Kan gjennomføre analyser av egen organisasjon sin økonomi, samt enkeltkunders økonomi og likviditet Kan gjøre styremøter mer presise og faktaorienterte Kan presentere tall og økonomi på en god måte Undervisnings- og læringsmetoder: Praktisk undervisning Individuell opplæring Vurderingsform: Skriftlig eksamen Karakter: A-F Antall timer: 7 – 14 timer


bottom of page