ENDRINGSMESTRING

Emner: Digitalisering, endring, HR, organisasjonsutvikling og ledelse.

"Endring er vondt i starten, kaotisk i midten og fantastisk på slutten".

Hvordan mestre endring kan i dag omskrives til; hvordan mestre næringslivet. 

Det konstante i kulturen, er fundamentet for å lykkes med endring. Dessverre fokuserer de fleste kun på endringen. Å lede eller delta i endringsprosjekter

er nært knyttet til kulturen i selskapet. En god kultur tåler det meste av endring, men dessverre så gjelder også det motsatte for en dårlig kultur.  

Selskaper hvor folk møtes for å gjøre hverandre bedre, og ikke for å imponere, har de beste forutsetningene for å lykkes med endring. Forskjellen på hvordan vi møter hverandre og hvem som har ansvaret for dette er helt avgjørende for å lykkes. 

I digitaliseringsprosjekter er det samspillet mellom mennesker og teknologi, som vil gjøre teknologien lønnsom. Menneskene er løsningen for å lykkes med digitalisering. Det er tre ting som må være på plass for å lykkes med dette. 


Næringslivet blir mindre, og ikke mer komplekst. Viljen til å lære nye ferdigheter, er derfor den viktigste ferdigheten vi har. Vilje er ikke en ferdighet, men noe du kan bestemme deg for og du vil være den største vinneren på at du gjør nettopp det. 


De fleste som tror de driver med endringsledelse, driver kun med forandringsledelse. Vet du forskjellen?

Kontakt for foredrag

foredrag@allin.no |  Tlf : 99211704