Annerledeshet

Emner: HR, HRM, organisasjonsutvikling, medarbeiderskap og ledelse.

"Annerledes er bedre enn bra, for de fleste er bra". De fleste selskaper og merkevarer i dag er gode nok, og kundene forventer at de er gode. Det er hva som gjør at du skiller deg ut som kundene er ute etter.

Alt for mange retter fokuset på at kunden er for prisorientert, men problemet er svært ofte at du ikke har lykkes med å formidle hvorfor kunden skal betale mer hos deg. Likhet skaper prispress. Hvor prisorienterte er dine kunder?

 

Vi må holde fokus på det vi selv og andre er gode til. Vi sammenligner dessverre oss selv med de som er best på det vi mener vi er dårligst til. Dette gjør at vi våger å skille oss ut. Likhet skaper likegyldighet. 


Vi har stort sett samme utgangspunkt som andre for å lykkes. Noen ganger litt dårligere og noen ganger litt bedre. Ikke frarøv deg selv muligheter ved å tro noe annet. 


Alle vil være best, til de over tid må gjøre det de beste gjør. Gjør det som kreves.

Dyrk det som vil gjøre dere unike og energien følger etter. 


Våg å skille deg ut. Vi har ikke uniformer i Norge. Finn din stil, din måte, din vei og din karriere. Vi trenger mer ulikhet, ikke likhet.

Kontakt for foredrag

foredrag@allin.no |  Tlf : 99211704