top of page
Introduksjon av sliteren
Sliteren i lederrollen

I Sliteren sitt «Verdihierarki» så har ting desidert høyest verdi når Sliteren har mistet det. Dette gjelder for de fleste av oss, men med for høy Sliterandel så ligger fokuset i stor grad på det man mister (fortiden) og ikke hva man får (fremtiden). Hvis noen foreslår å bytte en software-løsning en Sliter har klaget på i alle år, så kan den plutselig bli svært viktig å beholde!

 

Ledere med høy Sliterandel er ikke videre begeistret over sosiale tilstelninger på jobben. De kommer aldri med forslag til aktiviteter, deltar svært sjelden selv og skulle noe foreslå at man skal kle seg ut, ta på et hodeplagg eller annet så kommer definitivt ikke Sliteren. Han er særdeles negativ til aktiviteter som legges utenom arbeidstid. Helger kan du glemme.

 

Sliteren irriterer seg gjerne over de som alltid er på mobilen og bruker lue (les Caps) inne og han bruker lite tid på sosiale medier. Han har en lite aktiv Facebook profil som en annen har laget for ham. Folk på Facebook er ok, men Snapchat er stort sett til irritasjon for Sliteren. Sliteren har et meget avslappet (eller intet) forhold til egen klesstil. Han synes det er galskap hvor mye folk bruker på klær. Han bruker slips kun en gang i året, da gjerne med noen illustrasjoner eller et budskap på.

På sitt verste kan en Sliter være så negativ at andre ikke våger å være positiv rundt han. Det er viktig å presisere at dette svært ofte er i Sliteren sin «blindsone».

 

Sliteren er ofte tradisjonell i sine mat og drikkevaner. Svart kaffe («uten masse greier i») og lunsj som ofte er brødmat. 

 

Sliteren reiser nesten aldri til «syden», da han ikke orker varmen og de masete selgerne. Sommeren tilbringes i Norge, med en tendens til litt for dårlig sommer. Hver sommer. 

 

En del Slitere er glade når helgen kommer for da er det endelig tid for å reise på hytta, vogna eller i båten. De fleste vet at avreise er rundt lunsjtider fredag og grillen fyres ved ankomst. Ingenting er så godt som kjøtt med smaken av kull.

INTRODUKSJON AV SLITEREN

En leder med høy Sliterandel er ofte ekspert på fortiden og forteller gjerne historier om hvor bra det var før. Sliteren forteller ofte hva som er problemet, men mangler like ofte forslag til en bedre løsning.

I skriftlig kommunikasjon er Sliteren allergisk mot bruk av emojis og andre forstyrrende effekter (bortsett fra store bokstaver). Han er tydelig og direkte i sin kommunikasjon, men kan oppleves som for direkte da ord som SKAL, MÅ, ALDRI og DU gjerne skrives i store bokstaver. Sliteren sender kun mail til den oppgaven gjelder og kun om hva det gjelder. Sliteren blir fort misforstått i internasjonale selskaper.

Sliteren sitt forhold til mål og resultater er ofte lite fremtredende og han kan fremstå som oppgitt over det evige jaget etter å kutte kostnader og øke inntekter. Dette gjør han gjerne teamet sitt klar over. Noe som skaper en vanskelig situasjon, da andre Slitere i teamet forsterker dette budskapet. De rekrutterer flere Slitere» og frustrasjonen rundt for høye og urealistiske krav blir gjerne selvoppfyllende. Igjen, gjerne fulgt opp med Sliterens favorittsetning; «Hva var det jeg sa?».

 

PS om du blir forvirret av at vi i beskrivelsen bytter om på han og henne er det for at du som leser dette mest sannsynlig er en han eller en henne. Vi vil at teksten skal være kjønnsnøytral, men også gjenkjennelig. 

SLITEREN I LEDERROLLEN

Sliteren har en tendens til å rekruttere medarbeidere med lang erfaring og samme holdning som seg selv. Han blander gjerne tid med erfaring. Kandidater som blir ansatt av en Sliter har ikke vært for ivrige, ambisiøse eller for positive i intervjuprosessen.

 

Sliteren er sjelden tilhenger av en verdibasert lederstil. Det er flere årsaker til dette, men en naturlig forklaring er at han ikke har et bevisst forhold til egen lederstil. En annen er at Sliteren ikke skjønner hvordan et helt selskap skal følge 3-5 ord som ble bestemt på en workshop med en overivrig konsulent på et aller annet Kickoff. Han sliter også med kravene de 3-5 ordene setter til ham og eget lederskap. 

 

Fjernledelse og det å lede folk på hjemmekontor fungerer godt..... i følge ham selv. Han praktiserer ofte "frihet under ansvar", som han selv kaller det. De han leder opplever det ofte som ansvarsfraskrivelse.

Om han leder på denne måten når folk er på kontoret eller hjemmekontoret, spiller ingen rolle i praksis.

Han bruker liten tid på ledelse og oppfølging av resultater. Det er ikke alltid han har kontroll på tallene selv, og da er det krevende å lede møter hvor dette burde være med. Han kan slite mye med de tekniske løsningene for digitale møter, han filmer gjerne neseborene sine og ber andre "dele dokumentene" han skal vise. "Du må Unmute", er gjerne den første responsen Sliteren får i de digitale møtene han leder. 

Sliteren er svært ofte en dårlig match med internasjonale selskaper. Sliteren sin kommunikasjonsform, manglende forståelse, respekt for retningslinjer og omstillingsevne medfører at han svært ofte havner i konflikter eller bli oppfattet som negativ av "hovedkontoret".

Slitere opplever ofte de stadige endringene i samfunnet som krevende og ser sjelden verdien av disse. Sliteren er ærlig og direkte i sin kommunikasjon, men tar sjelden hensyn til hvordan mottageren opplever sin kommunikasjon. Dermed oppleves ledere med høy Sliterandel som negative, noe Sliteren forstår lite av selv. Folk må jo tåle at han er ærlig? Sliterens pragmatisme rundt hva som fungerer og ikke, er noen ganger svært presist, men blir ofte ikke hensyntatt, da det oppleves som lite konstruktiv kritikk eller negativ holdning til utviklingen i organisasjonen eller bransjen (eller begge). «Hva var det jeg sa?», kan være Sliterens første respons når noe har gått galt eller en endring feiler. 

 

Sliteren kan mene at klodens oppvarming ikke er menneskeskapt, og at det blir litt for mye prat om bærekraft. Han finner svært ofte feil og brister i de miljøengasjerte sine argumenter (uten å hva svaret på hva som er rett) og Miljøpartiet De Grønne blir ofte automatisk idioterklærte. Sliteren kjører svært ofte diesel/ bensindrevet bil. Sliteren sykler svært sjelden til jobb, men skulle han mot formodning gjøre det, så er han syklisten uten hjelm.

 

Ledere (og medarbeidere) med høy Sliterandel, ser seg selv som direkte og ærlig, men kan oppleves som lite lojale mot selskapet og toppledelsen, da han er svært ærlig og åpen i sine meninger. Sliteren selv mener på ingen måte å være illojal mot selskapet/etaten han har lang ansenitet hos. Han er jo bare ærlig.

 

Du kan bli rimelig stresset hvis Sliteren ringer deg, da Sliteren tenderer til å praktisere en; «hvis du ikke hører noe så er det bra» filosofi. For noen type medarbeidere kan dette fungere, men de fleste (spesielt unge) ønsker og trenger jevnlige tilbakemeldinger og råd på jobben de ufører. 

 

Sliteren er forutsigbar i sin adferd og har ett kroppsspråk som er lett å lese på godt og vondt. Oftere det siste enn det første.

 

SLITERE I SAMARBEID MED ANDRE LEDERE

En høy Skaper kan samarbeide godt med godt med en høy Sliter. Dette fordi Slitere gjerne opplever at Skapere involverer og respekterer Slitere. Når Skapere vet at de må beholde Slitere, så sørger de alltid for å få det beste ut av dem. En høy Sliter må avvikles eller utvikles.

 

En høy Pleaser er Slitere sitt store irritasjonsmoment. Pleasere sin optimisme og positive tankegang, kan provosere Slitere så mye at de velger å bli mer negative rundt Pleasere.

 

En høy Doer samarbeider godt med Slitere. Slitere respekterer Doere sin evne til å få ting gjort og at de ikke tror at "de er noe". Ifølge Slitere, har Doere «beina godt planta på jorda». Ofte er hovedårsaken til at de samarbeider godt at Doere ikke blander seg bort i hva Slitere gjør eller mener.

 

En høy Preger og høy Sliter er som «hund og katt». Dette kan bli så ille at de bevisst forsøker å ødelegge for hverandre. Slitere blir ekstremt provosert av hvor «høy på pæra» Pregere er. At Pregere alltid skal fremheve seg selv og tar enormt med plass i organisasjonen. Pregere utfordrer hele tiden Slitere på tempo, resultater og gjerne også implementering av ny teknologi/ måter å jobbe på. Høy Preger og høy Sliter i samme ledergruppe, krever en høy Skaper som toppleder. Hvis ikke vil de over tid skape slitasje for hele ledergruppen.

Samarbeid med andre

KJENTE PERSONER SOM POTENSIELT KAN HA EN HØY SLITERANDEL

SLITER%20DAME%20PNG_edited.png

CARL I HAGEN

TRYGVE HEGNAR

KARI JAQUESSON

CHRISTIAN TYBRING - GJEDDE

Kjente slitere
5 tips til sliteren

5 TIPS TIL SLITEREN

Oppleves du som negativ, så er du negativ for dine kollegaer. Husk at det ikke er

hva du sier, men hva folk hører. God kommunikasjon er avgjørende for å lykkes.

 

Bli inspirert av de unge. Jobb tett med dem og forstå hvordan de tenker.

Husk at vi har en generasjon arbeidstakere som er født online. 

 

«Hvis du ikke hører noe er det bra» er en ledelse som fungerer supert….

for de som levde i steinalderen. Ha en tett og god dialog med de du leder.

 

Vær lojal mot selskapet sine beslutninger i ord, kroppsspråk og handling. 

 

Hvis du kan identifisere en «Skaper» i organisasjonen, så la deg inspirere av henne. 

Oppsummering sliteren

OPPSUMMERING SLITEREN

Din «sliterandel» er svært verdifull å identifisere. Dette er profilen /personen som de fleste har sett i nåværende eller tidligere organisasjoner, men som svært få, eller ingen identifiserer seg med selv. I perioder kan de fleste av oss ha høy Sliterandel i oss, men du ønsker at disse periodene skal være så korte som mulig, og andelen så lav som mulig.

Ledere med høy Sliterandel er krevende for sine omgivelser og samarbeider svært dårlig med en viss type kollegaer. Over tid vil Sliteren ha en negativ effekt på både arbeidsmiljø, selskapskultur og finansielle resultater. Å redusere din sliterandel starter med å akseptere at du har en Sliter i deg. Da Sliteren typisk vil si at det er noe feil med testen. 

UTFORSK FLERE SIDER AV DIN LEDERSTIL

Flere sider av din lederstil

LÆR MER OM PLEASEREN HER

LÆR MER OM PREGEREN HER

LÆR MER OM SKAPEREN HER

LÆR MER OM DOEREN HER

KONTAKT OSS

bottom of page