top of page

INTRODUKSJON AV SKAPEREN

Din Skaperandel er den beste delen av deg som leder. Dette er lederandelen du ikke kan ha for mye av. Skaperen skaper gode medarbeidere, en god Kultur, økte markedsandeler, gode resultater og nye måter å jobbe på.

 

Skaperen bygger hovedsakelig selskap og i mindre grad seg selv og egen CV.  Alle kan utvikle en høy Skaperandel. Skaperen er lederen for det 21. århundre.

 

Skaperen har et bevisst forhold til sin egen klesstil og er ofte «korrekt antrukket» uten å stikke seg ut på noen som helst måte. Skaperen kler på seg klær, ikke selvtillit.

Skaperen seren elsker sosiale tilstelninger på jobben. Hun kommer med forslag til aktiviteter, deltar på alle og det er helt supert hvis vi lager et tema for aktiviteten. Om det er dagtid, kveldstid eller helg spiller ingen rolle. Pleaseren stiller og er en sterk bidragsyter til at det blir vellykket.

Skaperen er overbevist om at menneskeskapt oppvarming må reduseres. Dette implementerer hun gjerne som noe som skal realiseres parallelt med avdelingen/organisasjons mål. Hun sørger for at organisasjonen har nødvendig kompetanse innen bærekraft, og at de vet hvordan deres selskap skal bidra til dette. Hun kjører ofte el- bil, men kan også sykle til jobb hvis det er mest effektivt. 

Typisk for Skaperen er at hun reiser på storbyferie med gode venner noen langhelger hvert år, men tilbringer ofte det meste av sommerferien i Norge. Skaperen sitt fristed er svært ofte hytta på fjellet eller ved sjøen. I noen tilfeller begge. 

 

Introduksjon av skaperen

SKAPEREN I LEDERROLLEN

Skaperen har et sterkt ønske og en meget god evne til å vinne (les; oppnå ønsket resultat). I motsetning til pregeren er hun ikke redd for å tape. Skaperen har evnen til å identifisere «vinnerkomponentene» (det som skal til for å lykkes) og sørger for teamet maksimerer sin tid på disse. Hun sørger for at teamet holder henne oppdatert på daglig drift og holder de oppdatert på fremtidig drift. 

Skaperen kan være en tilhenger av verdibasert ledelse, men er like opptatt av å ha gode verdier. Har selskapet identifisert sine verdier, vil hun sørge for at hun tilegner seg kompetansen som kreves for å lykkes med verdibasert ledelse og selv være en rollemodell for disse. Hun vil gi ros når verdiene etterleves og iverksette umiddelbare tiltak ved det motsatte.

 

Skaperen er noe «langsynt» og leder alltid etter en miks av det korte og lange «bildet». Hun gjør alt for å levere resultater her og nå, men forsøker kontinuerlig å optimalisere arbeidsmetodikken ved å finne nye måter å jobbe på. Hun er villig til å både feile og se dårlig ut nå, for å sikre meget gode resultater senere. 

Hjemmekontor og fjernledelse er noe Skaperen har lest seg opp på, og har en klar plan for hvordan hun skal gjennomføre. Hun har redusert mengden og lengden på internmøter, sender tydelige agenda i forkant og er svært nøye med hvem hun inviterer. Hun tar rollen som møteleder og deltakerne opplever at de blir hørt, sett og at møtet gjorde de bedre. Hun er tydelig i sine krav og forventninger til hver enkelt og alle vet hun ikke firer på disse. Hun er også bevisst på å bruke "lommer" i hverdagen til å ringe de ansatte for å vite hvordan de har det i det som for mange er en krevende situasjon. Hun gir ingen andre signaler enn at vi må levere uavhengig av situasjonen, men hvor lenge det varer er hun klok nok til å ikke svare på. 

 

Skaperen er svært forutsigbar i sin adferd og kroppsspråket er ofte både positivt og lett å tolke. Han inkluderer teamet i selskapet sine tanker om fremtiden og vil gjerne ha deres refleksjoner om dette. Medarbeiderne opplever svært ofte at de blir sett, hørt og inkludert, men skaperen setter også store krav til de han leder.

Skaperen er en match «made in heaven» for Internasjonale selskaper. Hun oppfattes som høflig, inkluderende og som en «internasjonal leder». Hun forstår den politiske delen av selskapet og bruker dette til sin fordel. Hun vet hvilke kamper det er verdt å ta og når forventningen er; «Execute & Report».

 

Skaperen rekrutterer folk som har både evnen og et ønske om å bygge fremtiden. Dette kombinert med et svært godt overblikk og kontinuerlig ønske om forbedring, gjør at hun og hennes team/selskap svært ofte er de som skaper løsningene deres konkurrenter og markedet opplever som endring.  

I skriftlig kommunikasjon er Skaperen høflig, tydelig og relativ kort i sin kommunikasjon. I mail-kommunikasjon benytter hun seg svært lite av kopifeltet, men er tydelig på hvem som har hvilket ansvar og til hvilken tid. Skaperen benytter også SMS, men med konservativ bruk av emojis. 

Et tydelig trekk for Skaperen er at hun går på jobb for å gjøre andre bedre, og ikke for å imponere.

Hun vet at ledelse handler om alle andre enn hun selv. Hun skaper vekst i både mennesker og tall.

 

Skaperen i lederrollen
Samarbeid med andre

SKAPERE I SAMARBEID MED ANDRE LEDERE

En høy Doer er en perfekt match med Skapere. Skapere lar Doere holde fokus på gjennomføring og lar andre i selskapet stå for de kreative ideene og løsningene.

Pleasere elsker å jobbe med Skapere. Skapere er glade for Pleasere sin optimisme og sørger for at Pleasere gir konkrete tilbakemeldinger på fremdrift og resultater.

 

Slitere og Skapere samarbeider godt. Skapere slipper ikke til Sliterne sine negative kommentarer, men hjelper de heller med å kommunisere på en måte som gjør at de oppleves mer konstruktiv.

Skapere involverer Slitere i beslutninger og Slitere opplever Skapere som en som respekterer dem. 

Pregere vet det antagelig ikke, men Pregere er best når de ledes av en Skaper som setter tydelige mål og rammer. De fungerer også godt når de er på samme ledernivå. En høy Skaper respekterer Pregere sin evne til å skape business. De tar med seg det beste, forbedrer det, legger det til sitt eget repertoar og skaper enda bedre resultater sammen.

KJENTE PERSONER SOM POTENSIELT KAN HA HØY SKAPERANDEL

ERNA SOLBERG

KRISTIN SKOGEN LUND

CHRISTIAN BERGE

KJELL INGE RØKKE

Kjente skapere
5 tips til skaperen

5 TIPS TIL SKAPEREN

Husk at du har blitt så dyktig gjennom hard jobbing. Det har ikke vært flaks

og du er ikke spesiell. Ikke bli rammet av TWS (Tiger Woods Syndromet).

Dine omgivelser vinner. Vær bevisst på at dine lederkollegaer eller andre

i dine omgivelser ikke holder deg tilbake. Da må du løfte de til ditt nivå. 

Stol på at du er dyktig. Vi (All In) har jobbet med over 1000 selskaper

og tusenvis av ledere. Du er blant de 20% beste av disse.  

Ikke bli for administrativ og «innesperret». Du er det motsatte av Covid – 19. 

Du må «smitte» dine kollegaer og kunder med måten du jobber og tenker på.

 

Identifiser de med høy Pregerandel. Sett deretter tydelige rammer, mål og struktur. 

OPPSUMMERING SKAPER

«Skapere sørger for skapelsen». De beste selskapene har et bevisst forhold til Skaperandelen blant sine ledere og medarbeidere (uten at de kaller det Skapere). Skaperen er lederen som tar fullstendig ansvar for sitt lederskap. Denne andelen kan ikke bli for høy.

 

Skaperen er på sitt beste i et marked som er krevende, konkurransen stor og «markedet ikke har nok til alle». Det er også da vi tydeligst ser hvem som har en høy Skaperandel i seg.

 

Den ultimate Skaper, er så analytisk i sin tilnærming at hun er klar over hvor dyktig hun er (faktabasert i resultater og i synet på medmennesker), hva som har gjort hun dyktig og hvordan hun skal være enda dyktigere i fremtiden. 

Skaperen er hun som etterlater de hun møter bedre når hun går, enn før hun traff de.

 

 All In!

Oppsummering skaper
UTFORSK FLERE SIDER AV DIN LEDERSTIL
Flere sider av din lederstil
LÆR MER OM PLEASEREN HER
LÆR MER OM DOEREN HER
LÆR MER OM SLITEREN HER
LÆR MER OM PREGEREN HER

KONTAKT OSS

bottom of page