top of page

MÅLSTYRING


OM

FRA OPPTATT TIL BERGTATT: Hvordan maksimere tiden på oppgaver direkte knyttet til dine mål og bli en målstyrt medarbeider. All In Academy sine undersøkelser viser at <10% vet sitt selskap sitt viktigste mål, 13-14% vet avdelingen de jobber i sitt mål og ca.18% vet målet med sin egen jobb. Mål er nært forbundet med mening, prioritering og utvikling. ”Fra opptatt – bergtatt” sørger for at du går fra å være en oppgavestyrt til en målstyrt medarbeider. Selv om ikke alle medarbeidere er klar over det, så har alle medarbeidere privat eller offentlig sektor i Norge en ting til felles: De skal skape et resultat og nå et mål. Enten i form av kroner, som samfunnsoppdrag eller annet som skal være konsekvensen av deres arbeid. Medarbeiderne sine aktiviteter, skal aktivere organisasjonen sin strategi og realisere organisajsonen sine mål. Mange medarbeidere forteller at de jobber svært mye, men problemet er mer at de er usikre på hva de egentlig bidrar med av verdiskapning til egen organisasjon. Over tid skaper dette frustrasjon og manglende opplevelse av en motiverende og meningsfull jobbhverdag. All In Academy eksisterer for å skape det motsatte. TIPS! Vi mener målstyring er så en så viktig del av en jobbhverdag at vi også har inkludert deler av pensum i vårt HMS kurs; ”Hjem Enda Bedre”. Hvordan skape en arbeidsplass hvor du har det bedre når du går enn da du kom. Klikk her for å lese mer om ”Hjem enda bedre” Jobber du i en organisasjon som ikke har en klar strategi og/eller tydelige mål. Eller som har det, men sliter med å kommunisere dette til organisasjonen? Da anbefaler vi lederkurset; Strategiforståelse og implementering. Klikk her for å lese mer om "Strategiforståelse og implementering" Målsetting er nært knyttet til mening, og mening er noe alle medarbeidere aktivt bør søke i sin jobbhverdag. Har ikke lederen eller avdelingen et klart mål, så lærer vi deg å lage ditt eget. Du lærer hva som er gode mål og hvordan du skal prioritere din tid for å nå disse. Er du så heldig å jobbe i en organisasjon som har tydelige mål og en klar strategi, så lærer vi deg hvordan du maksimerer din tid på på disse. I kurset lærer du også konseptet ”superjobbing”. Hvordan gjøre mer på 90 minutter, enn de fleste gjør på en dag. Umulig sier du? Fullt mulig sier vi J Når du i tillegg lærer en grunnleggende forståelse av hvor mye hjernen liker mål, så vil du aldri jobbe oppgavestyrt igjen. Først når måler er klart, er det klart for å gå all in! Kurset passer for: Alle Læringsutbytte o


bottom of page