top of page

IDE- OG FORRETNINGSUTVIKLING


OM

Ideutvikling handler om en liten del kreativitet, det å se muligheter men deretter svært mye undersøkelser, avstemming eller validering. Stemmer ideen med virkeligheten? Hvordan går vi frem for å gjøre en ide til en forretning. Dette foredraget tar for seg flere modeller for forretningsmodellering og har praktiske eksempler på hva- hvordan, hvem og hvorfor noen lykkes og andre ikke…


bottom of page