top of page

INTRODUKSJON PLEASEREN

En høy Pleaserandel vises blant annet i lederen som opplever alle endringene i samfunnet og selskapet som ekstremt positive. Hun synes det er noe godt i alle og at så lenge alle tenker positivt så vil ting ordne seg. En høy Pleaser gjør verden til et bedre sted å være!

 

Pleaseren misliker sterkt konflikter og hun er nesten 100% positiv i sin kommunikasjon. En noe manglende evne til kritisk sans, gjør at Pleaseren kan oppleves som for positiv og noe servil ovenfor ledelsen. Noe Pleaseren ubevisst også kan være.

 

Pleaseren er gjerne en person andre ledere får med seg på sine argumenter, enn at Pleaserens egne argumenter når frem. Ofte gir han seg ved første tegn til motstand eller andre synspunkter. Dette er en av hovedårsaken til at lederkarrieren til en høy Pleaser stopper på mellomledernivå. Dette er det viktigste en høy Pleaser kan utvikle og trene på.

 

Pleaseren elsker sosiale tilstelninger på jobben. Hun kommer med forslag til aktiviteter, deltar på alle og det er helt supert hvis vi lager et tema for aktiviteten. Om det er dagtid, kveldstid eller helg spiller ingen rolle. Pleaseren stiller og er en sterk bidragsyter til at det blir vellykket.

I skriftlig kommunikasjon er Pleaseren en storforbruker av emojis og effekter. Hun sender gjerne lange og mange mailer som starter med en høflighetsfrase gjerne rettet mot været eller årstiden. Mailene avsluttes gjerne med; «lag deg en god dag». Eller enda bedre; «lag deg en fantastisk dag». Hun kopierer også inn alle hun mener kan ha en relevans for innholdet (ofte uten at de selv mener det er relevant). Emoji-bruken i sms-ene er så vanlig for henne at både hjerte (typ rosa), «blunkefjes» og «rødmefjes» benyttes til kollegaer og de hun leder. Meget høye Pleasere kan også legge på «kysseemoji» som den naturligste ting i verden.

 

Pleaseren har en gjennomtenkt og flott klesstil som gjerne bidrar til at hun står ut av mengden. Ikke bare på grunn av pris, men farger, stoff og accessoirers. Pleaseren er særdeles representativ!

 

Pleaseren er ofte opptatt av det alternative, hun er glad i yoga, gjerne også meditasjon. Hun har ofte overskuddet og energien andre ønsker seg. Dette på tross av at de synes hun driver med mye rart.  

 

Pleaseren er svært forutsigbar i sin adferd og han har ett positivt kroppsspråk som er lett å lese. 

 

PS om du blir forvirret av at vi i beskrivelsen bytter om på han og henne er det for at du som leser dette mest sannsynlig er - en han eller en henne. Vi vil nemlig at teksten skal være kjønnsnøytral, men også gjenkjennelig. 

Introduksjon pleaseren

Pleaseren er ofte mer opptatt av helse enn sport. Hun følger barna sine tett og er svært aktiv på sidelinjen. Gjerne så mye at barnet sender oppgitte blikk til lagvenninnen. Pleaseren er mot all form differensiering/topping og er tydelig på at alle skal få spille like mye. Det aller viktigste er å ha det gøy og få en opplevelse av mestring. Pleaseren er fantastisk til å bidra til det sosiale rundt laget. Gjerne også at foreldrene skal delta (Sliteren deltar ikke). 

 

Pleaseren er en hyppig bruker av sosiale medier. Hun er flink til å heie på andre og dele andre sine artikler og meninger. Spesielt de hun ser opp til. Pleaseren har en tendens til å følge trender rundt populære skikkelser i SOME. Pleaseren kan sin Tony Robbins, Brenè Brown og Simon Sinek. Alle meget dyktige, men Pleseren har en tendens til å overøse sine følgere og sitt team med dette. Sitater rundt lykke og mening deles og likes hyppig. Hjemme har Pleaseren gjerne en tavle eller bokstaver hvor det står ting som; «Happiness is not a destination, but a way of life” og "LOVE".   

En høy Pleaser har en tendens til å gjøre det meste selv. At han i tillegg er konfliktsky og manglende kompromissløshet i forhold resultater, sørger for at en høy Pleaser sjelden, eller aldri, innehar topplederrollen i sitt selskap.

Pleaseren reiser gjerne på temahelger hvor yoga, meditasjon eller trening står i fokus. Sommerferien tilbringes ofte i en miks av utlandet og Norge, men nesten alltid er det i kombinasjon med andre familier eller vennepar.  

Pleaseren i lederrollen

PLEASEREN I LEDERROLLEN

Pleaseren er svært opptatt av orden, struktur og ofte forutsigbarhet. Han har en perfeksjonistisk tilnærming til prosjekter og tidslinjer. Dette i kombinasjon med høy grad av empati og manglende evne til å delegere krevende oppgaver, gjør Pleaseren til den lederprofilen som er i størst fare for å bli overarbeidet og utslitt av krevende endringer. Det presiseres at alle profilene kan bli dette. 

 

Pleaseren og hjemmekontor er en dårlig match. Ikke for at hun ikke mestrer det digitale, men for at hun savner det sosiale. Noe hun gjerne starter alle møtene med å presisere. Pleaseren varierer gjerne sitt bakgrunnsbilde i Teams ofte, og er en mester i hvordan man kan benytte seg av teknologi i digitale møter. Her er det polls, delinger og inspirerende sitater om hverandre. Noen ganger uten at det tilfører møtet noe annet enn ekstra tid. Pleaseren sin empati, kan medføre at hun sliter med å sette krav til resultater fra de hun leder som er på hjemmekontor. Til irritasjon for noen (de som gjør det bra) og behag for andre (de som henger etter). Hun er meget flink til å involvere deltagerne gjennom møtene og alle føler seg sett og hørt ved møtets slutt. Dette er Pleaseren sin fremste styrke i det digitale.

Pleaseren er pliktoppfyllende og har kontroll på selskapet og teamet sine mål. Dessverre kan Pleaseren sin evne til annet enn coaching som; «dette løser seg, jeg har troen på deg, tenk positivt» være lite effektfullt når manglende resultater eller innsats oppleves. Under Pleaseren sin ledelse opplever ofte de som når sine mål eksakt samme oppfølging som de som ikke når sine mål. 

 

Pleasere opplever ofte kostnadskutt som svært krevende, da han ikke ønsker fokus på negative hendelser. Dette medfører at Pleaseren utsetter dette i det lengste, og kan oppleve kritikk av ledelsen for manglende gjennomføringskraft. Noe Pleaseren misliker sterkt og kan ta personlig. I krevende perioder viser Pleaseren svært ofte ansvar med å gjøre enda mer av jobben selv, istedenfor å kreve mer av sitt team.

Pleaseren er meget god match med ressurssterke Internasjonale selskaper. Hun oppfattes som høflig og «internasjonal leder». Hun både forstår og liker den politiske delen av selskapet og «hovedkontoret» liker å samarbeide med henne. Pleaseren makser sitt potensial i internasjonale selskaper. 

 

Pleaseren er klar over at han er meget positiv og ønsker at alle skal være like positive som han selv. Pleaseren kan oppleves som så ukritisk og lojal mot selskapet at det kan gå utover hvordan han lytter til teamets argumentasjon. Noe som kan svekke kontakten og tilliten fra teamet. Selv om dette er det siste Pleaseren ønsker. Vi skal jo ha det bra, alle sammen!

 

Pleaseren gir kontinuerlige og positive tilbakemeldinger. Ønsket om dette er bra, men manglende evne til å ta nødvendige konfrontasjoner, skaper frustrasjon blant de han leder.

 

Pleaserne sitt lederkompass er ofte magefølelsen, eller intuisjon som hun gjerne kaller det og som hun referer til svært ofte. Typ; «nå Jeg kjenner at…..» Hun er meget god til å kjenne på energier og negative energier skal unngås for enhver pris. Pleaseren blir ekstremt sliten av dette.

Pleaseren er flink til å kaste seg på trender og «Buzzwords» som; "Content is king, agil ledelse, Business model canvas, Blue occean, kontinuerlig forbedring" og alt som trender i markedet. Dessverre uten alltid å ha satt seg helt inn i hva dette betyr og om det skaper en effekt på egne resultater.

 

Pleaseren har en tendens til å rekruttere medarbeidere med samme positive holdning som seg selv. Noe som kan bli krevende i perioder hvor kritisk tenkning og tøffe beslutninger kreves. Dette i kombinasjon med et selskap med høye krav til lønnsomhet, kan ende katastrofalt for Pleaseren.

Samarbeid med andre

Pleaseren er ofte tilhenger av verdibasert ledelse og etterlever verdiene på en eksemplarisk måte. Hun er flink til å få disse visuelt frem i organisasjonen ved å skrive de på veggene, Rollups, skjermsparere og mailer hvor hun forankrer budskapet i selskapets verdier. Pleaseren sin utfordring med verdibasert ledelse, er kompromissløsheten det kreves til tiltak ovenfor de som ikke etterlever selskapets verdier.  

 

Pleaseren vet at klodens oppvarming er menneskeskapt og dette er noe hun virkelig kjemper og brenner for å stoppe. Hun bidrar aktivt for at organisasjonen skal gjøre det samme. Uten at de alltid er klar over dette selv, får de som ledes av en høy Pleaser svært ofte verdifull kompetanse innen bærekraft. Pleaseren kjører el- bil, eller aller helst så sykler hun til jobben. Her kjenner hun vinden i ansiktet og hvilken fantastisk måte det er å starte dagen på. For noen kan hun være litt for positiv når hun kommer på kontoret.

Pleaseren kan være glad når helgen kommer, for da kan det jobbes med det som var viktig for henne, og ikke alle andre. Dette gjerne mens teamet hun leder har reist på hytta eller i båten rundt lunsjtider fredag. Pleaseren jobber fortsatt med noe alle kunne gjort.

 

PLEASERE I SAMARBEID MED ANDRE LEDERE

Skapere fungerer godt med Pleasere. Skapere bruker Pleasere riktig og får høy avkastning fra deres positivet og engasjement. 

Doere kan fungere ok med Pleasere. Pleasere synes Doere er fantastisk dyktig, men Doere sin manglende entusiasme og engasjement rundt Pleasere sine ideer og oppgaver kan gi Pleasere

"en klump i magen". De jobber best sammen når Doeren har kontroll på det kvantitative. 

 

Slitere og Pleasere er full skjæring. Slitere irriterer seg over Pleasere sin positivitet og entusiasme. Pleasere reagerer med å gjøre alt for å bli akseptert av Sliteren. Gjerne ved å være enda mer positiv og entusiastisk. Slitere blir da enda mer lei av Pleasere. Og slik går no dagan.

 

Pregere og Pleasere har en god relasjon. Pregere liker egentlig ikke det alternative og positive greiene til Pleasere, men Pleasere sin kontinuerlige skryt og enighet med Pregere, veier opp for dette. 

Pleasere i samarbeid md andre ledere
Kjente pleasere

KJENTE PERSONER SOM POTENSIELT KAN HA EN HØY PLEASERANDEL

HEIDI WENG

PETTER PILGÅRD

ELSE KÅSS FURUSETH

HARALD RØNNEBERG

5 tips til pleaseren

5 TIPS TIL PLEASEREN

Lær deg forskjellen på å tenke riktig og tenke positivt. Det riktige valget er

ikke alltid det positive, men nødvendige valget.

 

Hvis det er en oppgave alle kan gjøre, så er det alt du trenger å vite for at den skal delegeres. Du skal gjøre minst mulig av det flest mulig kan gjøre.

 

Utsett aldri de krevende personalsakene. De blir kun mer krevende når du over tid går og gruer deg til å utføre de. Til slutt blir det deg som blir innkalt til en samtale.

 

Ha kontroll på egne og selskapet sine tall og resultater. 

 

Ikke kjemp for å bli akseptert av Pregerne. Det har motsatt effekt.

Oppsummering pleaseren

OPPSUMMERING PLEASEREN

Alle ledere burde ha, og de fleste har en Pleaser i seg. Dette sørger for at folk liker deg, føler seg bra rundt deg og blir motivert av deg. Pleaserens positive syn på verden gjør verden til et bedre sted å være, men det gir ikke alltid bedre resultater.

 

Selv om noen hevder at «ledelse ikke er en popularitetskonkurranse», så er det at folk liker deg et godt utgangspunkt. Ikke glem at dette også er din styrke, men det forutsetter at Pleaserandelen ikke blir for stor.

 

Ledere med et bevisst forhold til sin Pleaserandel, har svært gode relasjonelle forutsetninger. Pleasere har et sterkt ønske om å jobbe godt med de fleste, noe de i de aller fleste tilfeller også gjør. Dette på tross av at det ikke alltid er til det beste for Pleaseren selv. 

Flere sider av din lederstil

UTFORSK FLERE SIDER AV DIN LEDERSTIL

LÆR MER OM SKAPEREN HER

LÆR MER OM DOEREN HER

LÆR MER OM PREGEREN HER

LÆR MER OM SLITEREN HER

KONTAKT OSS

bottom of page