Webinar NHO og ALL IN 6. mai Foto Morten Brøndmo - 2.jpg

ALL ONLINE

VI BIDRAR TIL Å DIGITALISERE VÅRE KUNDER.

ALT VI GJØR KAN VI OGSÅ GJØRE DIGITALT!

Et online læringsverktøy kan sikre tilgang til innhold som kan være vanskelig å vite om er mottatt og ikke minst lar seg “implementere” i en organisasjon.

 

Vi har over har jobbet med opplæring og undervisning i over 20 år og har nå flere spennende eksempler på online opplæring som et supplement til en tradisjonell presentasjon eller informasjonsmøte.

AIl Online er en samlebenevnelse på flere digitale løsninger vi har erfaring med å jobbe med. Fra de enkleste LMS til avanserte digitale samhandlingsverktøy med integrasjons- og påbyggingsmoduler.

AIl Online løsningene skal være så brukervennlige at det er innholdet og læringen som står i sentrum. Ikke navigering eller funksjonalitet. I tillegg leveres løsningene med tilgangsstyring og rapporter.

 

Vi har god erfaring med å bruke video, korte informative, tekstet og tilpasset den enkelte kunde. Alle våre kursholdere både trenes og får oppfølging for å komme “gjennom kamera”. Vårt mål er at innholdet i de enkelte moduler skal være så bra at brukeren ikke vil utsette den neste, men gjerne glemme tid og sted!

Webinar NHO og ALL IN 6. mai Foto Morten

FOR VÅRE KUNDER LAGER VI:

  • Innhold som er tilpasset og dermed treffer den lærende godt og skaper læring

  • Lærings-lopper basert på øvelser og egen refleksjon over hvordan noe nytt kan skape nytte for den lærende

  • Gjentakelse og enkel “gamification” som øker motivasjon for å ta “en leksjon til”

  • Alltid forsøke å bidra til god stemning, i klasserommet på nett eller i det fysiske møtet

SEND FORESPØRSEL
IMG_5397.jpg