OM ALL IN AcAdEMY

Målgruppe

 All In Academy sin lidenskap er utvikling av mennesker. Menneskene vi utvikler, jobber som ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor. Vi har kartlagt og jobbet med over tusen av disse selskapene og etatene. 

 

Målsetting

 All In Academy, skaper fantastiske arbeidsplasser!  Dette er vårt krystallklare mål. 

Ikke kun gode, trivelige, trygge, givende, inkluderende, lærende, femtidsrettede, ambisjonsrike, lønnsomme, endringsorienterte, lekne, prestasjonsrettede, kunderionterte eller meningsfulle arbeidsplasser som er det som kommer opp når vi spør våre kursdeltagere hva som kjennetegner en arbeidsplass (kultur) de vil gå til hver dag. Vi skaper det som er summen av disse kjennetegnene; Vi skaper fantastiske arbeidsplasser!

 

Gjennomføring

 ”Vi lever som vi lærer”. Alle våre aktiviteter (kurs og sertifiseringer) underbygger vår ambisjon (skape fantastiske arbeidsplasser) ved at vi gjør alt for å utvikle og gjennomføre Norges beste kurs for vår målgruppe (ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor). Det ledere og medarbeidere har til felles, er at de også er mennesker (utrolig nok). Derfor har vi alltid som et langsiktig mål, at vi skal kurse hele organisasjonen. På denne måten kan vi bidra på den sterkeste driveren for et arbeidsmiljø og for et resultat; organisasjonen sin kultur.

Alle våre kurs skal og vil påvirke kulturen deltageren returnerer til. 

 

Vårt mål om å skape fantastiske arbeidsplasser, kunne også vært formulert som; ”vi skaper fantastiske kulturer”. Styrken til en organisasjon, en merkevare eller langsiktige resultater, blir aldri sterkere enn kulturen. Alle menneskene i en organisasjon har likt ansvar for å bidra til kulturen som ønskes, da må alle menneskene organisasjonen utvikles. 

 

Vi går all in på våre arrangementer. Alle kurs og sertfiseringer har som mål å maksimere tiden vi har sammen. Kan eksemplifiseres ved kjøreplan for våre to- dagers kurs med overnatting, hvor vi står for hele arrangementet. Kurset har en varighet på 30 timer. Egentid er 10 timer inklusiv søvn. Antall timer i baren med Gin Tonic estimeres til null. Antall timer du utvikler deg, har det gøy, blir inspirert, lærer å kjenne kollegaer bedre og blir utfordret er 20 timer. Vi er all in i 30 timer. Du kommer garantert hjem bedre enn da du dro. Ønsker du mye egentid, mye tid i baren, tid til å shoppe litt, lite involvering fra kursholder, være innenfor komfortsonen, mye pauser, godt med tid til å svare på mobil og mail og en rolig start på dagen, så er vi all out. Men, vi er overbevist om at du er ALL IN!

 

 

Kvalitetsikring 

 All In Academy, anbefaler alltid en avsluttende test for sikring av faglig utbytte. Er alle kursdeltagerne fra samme oppdragsgiver, lages test/ eksamen med forankring i oppdragsgiver sitt mål med å gjennomføre kurset. 

 

 

Vi verdsetter å være et akademi  med Norges beste forelesere, hvor hvert fag og forelesning skal være aktuelt og tilpasses for den enkelte deltaker og organisasjon. Derfor sørger vi for at deres fagfelt og kompetanse synliggjøres i undervisningen, slik at det får betydning i deres bedrift ved retur til deres hverdag.

 

Et område som opplever rask vekst og sikrer kvalitet, er vårt unike sertifiseringsprogram. Her kurser og sertifiserer vi ledere og/eller medarbeidere i organisasjonen sin strategi og kultur. Her bygger vi pensum og eksamener til hver enkelt oppdragsgiver. Dette gjennomføres ofte som internskole, hvor alt presenteres, markedsføres og gjennomføres som oppdragsgiver sin internutdanning/skole. 

 

 

 

Enkeltkurs

 Kursene beskrevet i studieplanen kan gjennomføres hver for seg, eller de kan settes sammen til en full sertifisering tilpasset ditt selskap, etat eller organisasjon. 

 

”Enkeltkursene” kan gjennomføres som halv, hel eller to-dagers kurs. Med eller uten avsluttende eksamen. All In Academy, anbefaler alltid en avsluttende test for sikring av faglig utbytte. Er alle kursdeltagerne fra samme oppdragsgiver, lages innhold, pensum og eksamen med forankring i oppdragsgiver sin organisasjon og mål med å gjennomføre kurset. 

 

 

Sertifiseringer

Her setter du sammen forskjellige fag/kurs til en sertifisering (se oversikt nedenfor). Hvis du ikke er del av et selskap eller organisasjon sitt sertifiseringsprogram, står du fritt til å velge hvilke fag du vil gjennomføre, så lenge kriteriene for timer og bestått eksamen er oppnådd. 

 

All In Academy sin sertifisering, bygger på tid investert og bestått eksamen (tid alene ser vi ikke som et sertifiserbart parameter). For oppnåelse av grad, må alle eksamener være bestått. Med godkjent fag i ett nivå, menes gjennomført kurs med høy nok tilstedeværelse, i tillegg til godkjent eksamen. 

 

ALL IN ACADEMY SERTIFISERINGER (Klikk på hver enkelt grad for mer informasjon) 

 Alle kurs og sertfiseringer kan omgjøres til bedriftsinterne skoler og  programmer. 

 

 
 
 
 
 
 

Nivå

Ledergrad

Medarbeidergrad

aia timer

 
Nivå 1
All in leder
All in medarbeider
14 timer

Du mottar kursbevis for gjennomført(e) fag, bestått eksamen og null fravær. Dette kan være ett fag over to dager, 

eller to kurs av en dag hvor eksamen er bestått i begge fag.

* På ditt kursbevis vil vi spesifisere hvilket fag du har gått all in. Typ; All In Endringsleder / All In endringsmedarbeider. Norsk eller engelsk tittel er valgfritt.

Nivå 2
All in sertifisert leder
All in sertifisert medarbeider
35 timer

Du mottar sertifiseringsbevis for gjennomførte fag, bestått eksamen.På ditt kursbevis vil vi spesifisere hvilke fag du har gått all in på, men du er sertifisert som leder eller medarbeider fra All In Academy. Ønskes det kun eget selskap eller etat som kursholder/internskole, så utstedes dette. Norsk eller engelsk tittel er valgfritt

Nivå 3
All in Company leader
All in Company employee
35 timer

Du mottar sertifiseringsbevis for gjennomførte fag og bestått eksamen i både All In Academy sitt pensum, men også din organisasjon sin strategi og/eller kultur.  På ditt kursbevis vil vi spesifisere hvilke fag du har gått all in på og ditt selskap sin strategi/kultur. Du er nå sertifsert fra både All In Academy og ditt selskap/etat.. Ønskes det kun eget selskap eller etat som kursholder/internskole, så utstedes dette. Norsk eller engelsk tittel er valgfritt

Nivå 3
All in Company 
All in Company 
35 timer

Gjennomfører >80% av lederne og/eller medarbeidere nivå 3, sertifiseres i tillegg til individuell sertifisering, avdelingen som et ALL In Team. Ledere; mottar sertifiseringen All In Management og organisasjoner hvor >80% av både ledere og medarbeidere har deltatt; mottar sertifiseringen;  All In Company. Norsk eller engelsk tittel er valgfritt

Læringsutbytte

All In Academy-sertifiseringen tar sikte på å utvikle den enkelte deltager til å bli en fantastisk kollega både faglig og menneskelig. Fantastiske arbeidsplasser skapes av fantastiske mennesker. 

 

Rent faglig skal deltageren oppleve en større grad av trygghet, selvsikkerhet, mot og motivasjon, endringsdyktighet, ansvarlighet og bli fremtidsrettet i sitt arbeid. Kurset sitt faglige innhold skal være direkte overførbart til deltageren sin jobbhverdag. Der det er mulig skal det være praktiske verktøy og metoder for dette.

 

Deltageren skal ved kurset/sertifiseringen slutt, minimum besitte beskrevet og forespeilet læringsutbytte. All In Academy, mener at mennesker som skaper fantastiske arbeidsplasser, husker fortiden, men fokuserer på å skape fremtiden. Vi skal ikke bare lære deg å møte fremtiden, men også bidra til hvordan den blir. 

 

Undervisnings- og læringsmetoder

Hoveddelen av undervisningen og forelesningene er samlingsorientert, praktisk og teoretisk rettet inn mot det enkelte fagfelt. Der det er mulig og ønskelig, er pensum forankret i deltageren sin organisasjon.

 

For å sikre et best mulig læringsutbytte benyttes flere undervisningsformer ved akademiet. Her får deltakerne arbeide både i gruppe og selvstendig, og blir ofte utfordret til å presentere sitt arbeid foran resten av gruppen.Undervisningsmetodene som benyttes ved All In Academy sine sertifiseringer:

 

Praktisk undervisning

Samlingene vil bestå av praktisk og teoretisk undervisning i plenum og gruppe

Individuell opplæring

Deltagerne arbeider med praktiske caseoppgaver, individuelle oppgaver og presentasjoner i plenum

Selvstendig arbeid

Deltagerne kan motta ”hjemmelekser” mellom hver forelesning/samling. Primært praktiske jobbrelaterte oppgaver.

 

Eksamen

Med eksamen menes den avsluttende prøven i det enkelte fag. Eksamen skal møte kandidatens ferdigheter, kunnskap og generelle mål om læringsutbytte opp mot pensum og praktiske øvelser gjennom kurset. 

Avhengig av fagkurset sin varighet eller om det er sertifiseringseksamen, så kan eksamen være både praktisk og teoretisk rettet. Eksamensoppgavene kan kreve arbeid i gruppe og/eller individuelt. Avhengig av hvilket fagområde det eksamineres/sertifiseres i.

 

Kandidatens besvarelser vil vurderes på individuelt grunnlag, i tillegg til en eventuell gruppeoppgaven under eksamen. Eksamen ved sertifiseringsprogrammer vurderes gjennom to sensorer, hvorav en er ekstern.

 

Ekstern sensor skal minimum ha følgende kvalifikasjoner:

  • være ansatt som høyskolelektor eller høyere nivå ved universitet eller høyskole innen faget det eksamineres innen

  • erfaring som sensor i faget ved høyskole eller universitet eller som jurymedlem

  • dokumentert faglig kompetanse på høyskole- eller universitetsnivå, eller på en annen måte kunne dokumentere tilsvarende ,eller bedre faglig kompetanse

Bedømmelsen av eksamen gis gjennom bestått/ikke bestått, eller gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått.Eventuell kontinuasjonseksamen 

gjennomføres normalt 2-3 uker uker etter eksamen. 

 

Hvem holder kursene? 

Vi skal ha Norges beste og største utvalg av forelesere. Kravet for å undervise for våre kunder er ekstremt høyt. Ved deltagere fra kun en oppdragsgiver, velges foreleser(e) i samarbeid med oppdragsgiver. Å forelese på All In Academy er ettertraktet, så våre forelesere er all in. Du skal forvente at de er den beste, eller en av de beste i Norge på sitt område. Sigurd Granmark, er grunnlegger av akademiet, og er i tillegg foreleser og faglig ansvarlig (les mer om Sigurd Granmark her…). Sigurd sitt nettverk nasjonalt og internasjonalt, gir oss mulighet til å velge foreleseren som er optimal til hvert enkelt kurs. 

Prispolicy

Vår prispolicy er å benytte Norges beste forelesere, til en ok pris. Vi kommer aldri til å benytte ok forelesere, til Norges beste pris. Hvilke forelesere vi samarbeider med, påvirker prisnivået noe, men det er sjelden avgjørende for kosnadsnivået. 

 

All In Academy lager alt fra dagskurs, til sertfiseringer som skal være ”tidenes event” for deltagerne. Vi holder kurs og internskoler hvor vi sørger for alt det praktiske (kost, losji, underholdning, trening, filming, podcastinnspillinger, redigering, publisering  +++)  til åpne dagskurs på ett konferansesenter eller som holdes i kundens lokaler hvor vi er faglig ansvarlig. Dette gjør at prisene varierer etter oppdraget sin størrelse. 

 

Kursene med høyest kostnad, er kostnadene ofte knyttet til overnattinger, reise, event, aktiviteter, underholdning og annet knyttet til kurskonseptet vi lager for den enkelte oppdragsgiver. Alt vi gjør av aktiviteter knyttes alltid til det faglige målet med å gjennomføre kurset. 

 

FAG OG KURS

For deg som har gått rett til delen av nettsiden, så applauderer vi din pragmatiske og målrettede adferd. Men, for å sikre at vi klarer å formidle den informasjonen du trenger for å velge riktig kurs partner (AIA) og faglig utbytte, anbefaler vi deg starte på toppen.

 

Fortsatt utålmodig? Her er oppsummeringen:

All In Academy sin målsetting om å skape fantastiske arbeidsplasser, skal realiseres ved å utvikle menneskene i offentlig og privat sektor, gjennom det som skal være Norges beste kurs og sertifiseringsprogram. ALL IN!

 
 
 
 
 
 

Kontakt for All in academy