top of page

Fram til 14. april kan du melde deg på "Framtidens Ledelse" i regi av NHO/All In. Kurset er digitalt, består av seks samlinger som kan ses og repeteres så mange ganger du vil. Lederprogrammet "Framtidens Ledelse" passer godt til deg som er ny leder og deg som ønsker påfyll for å bli bedre i rollen. Ukentlige samlinger og eksaminering.14. april - 19. mai 2021. Les mer om "Framtidens Ledelse"

Webinar NHO og ALL IN 13. mai Foto Morte

#DELINGSDUGNAD

Gjennom den krevende våren 2020 bidro All In med ni webinarer i #delingsdugnaden til NHO hvor vi hadde besøk av 16 gjester som på hvert sitt vis bidro med kunnskap og perspektiver med korte miniforedrag på ca 10-12 minutter samt en liten samtale. Her finner du sendingene i opptak – og igjen takker vi alle som deltok for tiden og delingen!

Webinar NHO og ALL IN 6. mai Foto Morten

HVA HAR VI LÆRT?

I 9. og siste sending (sendt 17.juni) oppsummerer Sigurd og Tor vårens webinarer gjennom samtaler og seks miniforedrag.

Vi valgte tre tema hver og tar for oss: #bærekraft #salg #teknologi og innovasjon #motivasjon #økonomi og #kultur

Lenke til sendingen

ØKONOMI, TEKNOLOGI OG LIKESTILT FREMTID

Tidligere var flere av oss mer redd for teknologi enn vår egen økonomi. De siste måneder hendelser har snudd dette på hodet. Vi tar i bruk ny teknologi som aldri før og sjelden har vi vært mer usikre på vår økonomiske fremtid. Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO deler sine betraktninger rundt status og fremtidens økonomi. Isabelle Ringnes, produktsjef i selskapet EqualityCheck.it knytter dette sammen med teknologi og et slag for like muligheter i fremtiden.

Lenke til sendingen med Isabelle og Øystein

ER DU BLITT MER DIGITAL I KORONATIDEN?

Etter to og en halv måned med digital samhandling og nye former for samhandling – hva nå? Mange har lært seg å bruke digitale verktøy på en ny måte og vi har lyst til å høre hva vi har lært og hva som ligger foran oss i tiden som kommer. Derfor har vi invitert sjefen for Microsoft i Norge, Kimberly Lein-Mathisen og den mest proaktive teknologifantasten vi kjenner, Eirik Norman Hansen, til å dele sine innsikter og tanker med deg.

Lenke til sendingen med Kimberly og Eirik

SJOKK-DIGITALISERING, INNOVASJON OG HJELP TIL Å SE MULIGHETER

Silvija Seres og Sjur Dagestad belyser på hvert sitt vis ulike sider ved innovasjon, teknologi og muligheter for endringer på arbeidsplassene fremover. Koronaviruset har tvunget oss til å tenke nytt på mange områder. Vi har på kort tid blitt sjokk-digitalisert. Hva innebærer dette, hvilke konsekvenser har det og ikke minst hvilke muligheter gir dette oss fremover? Videre så er krisetider gode tider for omstilling og innovasjon. Vi må ikke stå stille nå. Hvordan kommer vi i gang, og med hva? Lenke til sendingen med Silvija og Sjur

FRYKTLØS SALG

Noen liker det, en del gjør det alt, og alle burde kunne det. Karina Hollekim og Morten Brandt to dyktige formidlere med kunnskap om livet, motivasjon, salg og salgsledelse. Tema for sendingen: Hvorfor er salg en nødvendig del av menneskets sameksistens og hvorfor er mennesker ofte skeptiske og negative til salg? Hvordan kan du håndtere situasjoner der det er riktig og viktig å påvirke andres tanker, ideer og forestillinger. Hva gjør at noen frivillig kaster seg ut fra et fjell og hvordan overvinner man frykten for dette? Hvordan kan vi hjelpe unge og voksne med å overvinne det de frykter? 

Lenke til sendingen med Karina og Morten

bottom of page