Målsetting

Emner: Målsetting, motivasjon, HR, HRM, medarbeiderskap, ansvarliggjøring og ledelse.

"Fart uten retning er livsfarlig".

Mening er alle endringers mor”. For å lykkes med å skape endring og utvikling, må alle vite og forstå meningen og Målet med endringen. Hvorfor gjør vi dette?


De fleste som går på jobb i Norge vet ikke hvorfor de gjør nettopp det. Hvis vi ikke vet selskapet, avdelingen og våre egne mål, så vil vi mest sannsynlig ikke lykkes med å endre/utvikle oss. Vi forandrer på mye, men har det gjort oss bedre?

Maksimerer du din tid på oppgaver direkte knyttet til dine mål, har du gitt deg selv de beste forutsetninger for å lykkes. Hva bør du slutte å gjøre?

Kontakt for foredrag

foredrag@allin.no |  Tlf : 99211704