Le del se

Emner: Ledelse

Etter å ha kartlagt over 800 selskaper er det noen fellestrekk de beste selskapene har. 

Godt lederskap er en av disse. Hva kjennetegner gode ledere?

Det er blitt sagt at; "ledelse ikke er en populæritetskonkurranse". Det kan være korrekt, men det er sjelden en ulempe å skape et miljø hvor det er populært å være. Hvor folk Ler på jobben og lokalene fylles av høy latter daglig. 

Gode ledere skaper eierskap hos de de leder. De forstår at medarbeidere er like mye verdt og har det samme behovet for informasjon og opplysninger som seg selv. 

Gode ledere Deler så mye som de absolutt de kan.......men ikke mer. 

Gode ledere Ser mennesker, og ikke bare medarbeidere. De bryr seg om de menneskene de leder og er villig til å investere sin tid og ressurser i sine mennesker. 

Utvikler du mennesket så vil jobben følge etter. 

Kontakt for foredrag

foredrag@allin.no |  Tlf : 99211704