top of page
Introduksjon av sliteren
Sliteren i lederrollen

I Sliteren sitt «verdihierarki» så har ting desidert høyest verdi når Sliteren har mistet det. Dette gjelder for de fleste av oss, men med for høy Sliterandel så ligger fokuset i stor grad på det man mister (fortiden) og ikke hva man får (fremtiden). Hvis noen foreslår å bytte en software-løsning Sliteren har klaget på i alle år, så kan den utrolig nok bli svært viktig å beholde.

 

Medarbeidere med høy Sliterandel er ikke videre begeistret over sosiale tilstelninger på jobben.

De kommer aldri med forslag til aktiviteter, deltar svært sjelden selv og skulle noe foreslå at man skal kle seg ut, ta på et hodeplagg eller annet så kommer definitivt ikke Sliteren. Han er særdeles negativ til aktiviteter som legges utenom arbeidstid. Helger kan du glemme.

 

Sliteren irriterer seg gjerne over de som alltid er på mobilen og bruker lue (les Caps) inne og han bruker lite tid på sosiale medier. Han har en lite aktiv Facebook profil som en annen har laget for ham. Folk på Facebook er ok, men Snapchat er stort sett til irritasjon for Sliteren. Sliteren har et meget avslappet (eller intet) forhold til egen klesstil. Han synes det er galskap hvor mye folk bruker på klær. Han bruker slips kun en gang i året, da gjerne med noen illustrasjoner eller et budskap på.

 

Sliteren kan mene at klodens oppvarming ikke er menneskeskapt, og at det blir litt for mye prat om bærekraft. Han finner svært ofte feil og brister i de miljøengasjerte sine argumenter (uten å hva svaret på hva som er rett) og Miljøpartiet De Grønne blir ofte idioterklærte. Sliteren sykler svært sjelden til jobb, men skulle han mot formodning gjøre det, så er han syklisten uten hjelm.

Sliteren er ofte tradisjonell i sine mat og drikkevaner. Svart kaffe («uten masse greier i») og lunsj som ofte er brødmat. 

 

Sliteren reiser nesten aldri til «syden», da han ikke orker varmen og de masete selgerne. Sommeren tilbringes i Norge, med en tendens til litt for dårlig sommer. Hver sommer. 

 

En del Slitere er glade når helgen kommer for da er det endelig tid for å reise på hytta, vogna eller i båten. De fleste vet at avreise er rundt lunsjtider fredag og grillen fyres ved ankomst. Ingenting er så godt som kjøtt med smaken av kull.

INTRODUKSJON AV SLITEREN

En medarbeider med høy Sliterandel er ofte ekspert på fortiden og forteller gjerne historier om hvor bra det var før. Sliteren forteller gladelig hva som er problemet, men mangler svært ofte forslag til en bedre løsning.

Majoriteten av de med høy Sliterandel er menn, så vi velger å skrive "han" i denne profilen.

I skriftlig kommunikasjon er Sliteren allergisk mot bruk av emojis og andre forstyrrende effekter. Han er tydelig og direkte i sin kommunikasjon, men kan oppleves som for direkte da ord som skal, må, aldri og du brukes hyppig. Sliteren sender kun mail til den oppgaven gjelder og kun om hva det gjelder.

 

SLITEREN SITT MEDARBEIDERSKAP

Slitere holder seg gjerne med andre med "lang erfaring" og samme holdning som seg selv. Han blander gjerne tid med erfaring. Sliteren liker godt å jobbe med kollegaer som ikke er for ivrige, ambisiøse eller for positive i arbeidshverdagen.

 

Sliteren sitt forhold til mål og resultater er lite fremtredende og han kan fremstå som oppgitt over det evige jaget etter å kutte kostnader og øke inntekter. Dette gjør han gjerne sine kolleager og omgivelser klar over. Noe som ofte smitter over på andre Slitere i teamet som forsterker dette budskapet. De rekrutterer flere "Slitere" og frustrasjonen rundt for høye og urealistiske krav kan bli selvoppfyllende hvis de blir for mange. Da gjerne fulgt opp med Sliterens favorittsetning; «Hva var det jeg sa?»

Sliteren er sjelden tilhenger av en verdibasert kulturbygging. Det er flere årsaker til dette, men en forklaring er at han ikke skjønner hvordan et helt selskap skal følge 3-5 ord som ble bestemt på en workshop med en overivrig konsulent på et aller annet kick-off. Han sliter også med kravene de 3-5 ordene setter til ham og eget medarbeiderskap. 

 

På sitt verste kan en Sliter være så negativ at andre ikke våger å være positiv rundt han. Det er viktig å presisere at dette svært ofte er i Sliteren sin «blindsone».

Hjemmekontor, kan bli et "hemmekontor" for Sliteren. Han kan slite med de tekniske løsningene for digitale møter, filmer gjerne neseborene sine og andre må "dele dokumentene" han skal vise.

"Du må mute" eller "du må unmute", er gjerne den første responsen Sliteren får i de digitale møtene

han deltar i.

Sliteren er svært ofte en dårlig match med internasjonale selskaper. Sliteren sin kommunikasjonsform, manglende forståelse og respekt for guidelines medfører at han svært ofte havner i konflikt eller blir oppfattet som negativ av "hovedkontoret". Slitere opplever ofte de stadige endringene som krevende og ser sjelden verdien av disse.

 

Sliteren ser seg selv som ærlig og direkte i sin kommunikasjon, men tar sjelden hensyn til hvordan mottageren opplever dette. Dermed oppleves medarbeidere med høy Sliterandel som negative, noe de forstår lite av selv. Folk må jo tåle at han er ærlig? Sliterens pragmatisme rundt hva som fungerer og ikke, er noen ganger svært presist, men blir ikke hensyntatt, da det oppleves som lite konstruktiv kritikk eller negativ holdning til utviklingen i organisasjonen eller bransjen (eller begge).

 

Ledere (og medarbeidere) med høy Sliterandel, ser seg selv som direkte og ærlig, men kan oppleves som lite lojale mot selskapet og toppledelsen, da han er svært ærlig og åpen i sine meninger. Sliteren selv mener på ingen måte å være illojal mot selskapet/etaten han har lang ansenitet hos. Han er jo bare ærlig.

 

Sliteren er forutsigbar i sin adferd og har ett kroppsspråk som er lett å lese på godt og vondt.

Oftere det siste enn det første.

 

SLITERE I SAMARBEID MED ANDRE

En høy Skaper kan samarbeide godt med godt med en høy Sliter. Dette fordi Slitere gjerne opplever at Skapere involverer og respekterer Slitere.

 

En høy Pleaser er Slitere sitt store irritasjonsmoment. Pleasere sin optimisme og positive tankegang, kan provosere Slitere så mye at de velger å bli enda mer negative rundt Pleasere.

 

En høy Doer samarbeider godt med Slitere. Slitere respekterer Doere sin evne til å få ting gjort og at de ikke tror at "de er noe". Ifølge Slitere, har Doere «beina godt planta på jorda». Ofte er hovedårsaken til at de samarbeider godt, at Doere ikke blander seg bort i hva Slitere gjør og mener.

 

En høy Preger og høy Sliter er som «hund og katt». Dette kan bli så ille at de bevisst forsøker å ødelegge for hverandre. Slitere blir ekstremt provosert av hvor «høy på pæra» Pregere er.

At Pregere alltid skal fremheve seg selv og tar enormt med plass i organisasjonen. Pregere utfordrer hele tiden Slitere på tempo, resultater og gjerne også implementering av ny teknologi/ måter å jobbe på.

Samarbeid med andre

KJENTE PERSONER SOM POTENSIELT KAN HA EN HØY SLITERANDEL

SLITER%20DAME%20PNG_edited.png

CARL I HAGEN

TRYGVE HEGNAR

KARI JAQUESSON

CHRISTIAN TYBRING - GJEDDE

Kjente slitere
5 tips til sliteren

5 TIPS TIL SLITEREN

Oppleves du som negativ, så er du negativ for dine kollegaer. Husk at det ikke er

hva du sier, men hva folk hører. God kommunikasjon er avgjørende for å lykkes.

 

Bli inspirert av de unge. Jobb tett med dem og forstå hvordan de tenker.

Husk at vi har en generasjon arbeidstakere som er født online. 

Kom med forslag til hvordan ting skal gjøres for å bli bedre. Kom gjerne med

konstruktiv kritikk, men alltid med forslag til en bedre løsning.

 

Vær lojal mot selskapet sine beslutninger i ord, kroppsspråk og handling. 

 

Hvis du kan identifisere en «Skaper» i organisasjonen, så la deg inspirere av henne. 

Oppsummering sliteren

OPPSUMMERING SLITEREN

Din «sliterandel» er svært verdifull å identifisere. Dette er profilen /personen som de fleste har sett i nåværende eller tidligere organisasjoner, men som svært få, eller ingen identifiserer seg med selv.

I perioder kan de fleste av oss ha høy Sliterandel i oss, men du ønsker at disse periodene skal være så korte som mulig, og andelen så lav som mulig.

Medarbeidere med høy Sliterandel er krevende for sine omgivelser og samarbeider svært dårlig med en viss type kollegaer. Over tid vil Sliteren ha en negativ effekt på både arbeidsmiljø, selskapskultur og finansielle resultater. Å redusere din sliterandel starter med å akseptere at du har en Sliter i deg. Sliteren vil typisk si at det er noe feil med testen. 

UTFORSK FLERE SIDER AV DIN LEDERSTIL

Flere sider av din lederstil

LÆR MER OM PLEASEREN HER

LÆR MER OM PREGEREN HER

LÆR MER OM SKAPEREN HER

LÆR MER OM DOEREN HER

KONTAKT OSS

bottom of page