top of page

INTRODUKSJON AV SKAPEREN

Din Skaperandel er den beste delen av deg som medarbeider. Skaperen skaper gode resultater, en god kultur, godt arbeidsmiljø og nye måter å jobbe på.

Det er noen få prosent flere kvinner enn menn som har høyest Skaperandel. Vi skriver derfor "hun" i denne profilen. 

 

Skaperen bygger hovedsakelig selskap og team. Ikke seg selv og egen CV.  Alle kan utvikle en høy Skaperandel. Skaperen er medarbeideren for det 21. århundre.

 

Skaperen er overbevist om at menneskeskapt oppvarming må reduseres. Dette implementerer hun gjerne som noe som skal realiseres parallelt med avdelingen/organisasjons mål. Hun sørger for at organisasjonen har nødvendig kompetanse innen bærekraft, og at de vet hvordan deres selskap skal bidra til dette. Hun kjører ofte el- bil, men kan også sykle til jobb hvis det er mest effektivt. 

I skriftlig kommunikasjon er Skaperen høflig, tydelig og relativ kort i sin kommunikasjon. I mail-kommunikasjon benytter hun seg svært lite av kopifeltet, men er tydelig på hvem som har hvilket ansvar og til hvilken tid. Skaperen benytter også SMS, men med konservativ bruk av emojis. 

Skaperen har et bevisst forhold til sin egen klesstil og er ofte «korrekt antrukket» uten å stikke seg ut på noen som helst måte. Skaperen kler på seg klær, ikke selvtillit.

Typisk for Skaperen er at hun reiser på storbyferie med gode venner noen langhelger hvert år, men tilbringer ofte det meste av sommerferien i Norge. Skaperen sitt fristed er svært ofte hytta på fjellet eller ved sjøen. I noen tilfeller begge. 

Introduksjon av skaperen

SKAPEREN SITT MEDARBEIDERSKAP

Skaperen har et sterkt ønske og en meget god evne til å vinne (les; oppnå ønsket resultat).

I motsetning til pregeren er hun ikke redd for å tape. Skaperen har evnen til å identifisere «vinnerkomponentene» (det som skal til for å lykkes) og sørger for å maksimere sin tid på disse.

Skaperen kan være en tilhenger av verdibasert kulturbygging, men er like opptatt av å ha gode verdier. Har selskapet identifisert sine verdier, vil hun sørge for at hun er en rollemodell for disse. Hun vil gi også gir ros når verdiene etterleves av sine koellegaer og gi beskjed ved det motsatte.

 

Skaperen er noe «langsynt» og jobber alltid etter en miks av det korte og lange «bildet». Hun gjør alt for å levere resultater her og nå, men forsøker kontinuerlig å optimalisere ved å finne nye måter å jobbe på. Hun er villig til å både feile og se dårlig ut nå, for å sikre meget gode resultater senere. 

Hjemmekontor er noe Skaperen har en klar plan for hvordan hun skal gjennomføre. Hun er kritisk og tydelig på mengden og lengden på internmøter hun deltar på, sender tydelige agenda i forkant når hun har kalt inn og er svært nøye med hvem hun kaller inn. Hun er ofte bevisst på å bruke "lommer"

i hverdagen til å ringe sine kollegaer for å støtte i det som for mange er en krevende situasjon.

 

Skaperen er svært forutsigbar i sin adferd og kroppsspråket er ofte både positivt og lett å tolke. Hun inkluderer sine kollegaer i sine tanker om fremtiden og vil gjerne ha deres refleksjoner om dette. Skaperen sine kollegaer opplever ofte at arbeidsdagen blir litt bedre av at hun er på jobb.

Skaperen er en match «made in heaven» for Internasjonale selskaper. Hun oppfattes som høflig, inkluderende og som en «internasjonal medarbeider». Hun forstår den politiske delen av selskapet og bruker dette til sin fordel. Hun vet hvilke kamper det er verdt å ta og når forventningen er; «Execute & Report».

 

Skaperen oppfordrer de rundt seg til å fokusere på fremtiden. Dette kombinert med et svært godt overblikk og kontinuerlig ønske om forbedring, gjør at hun og hennes team svært ofte er de som skaper løsningene deres konkurrenter og markedet opplever som endring. 

Et tydelig trekk for Skaperen og hennes medarbeiderskap, er at hun går på jobb for å gjøre andre bedre, og ikke for å imponere.  

 

Skaperen i lederrollen
Samarbeid med andre

SKAPERE I SAMARBEID MED ANDRE

En høy Doer er en perfekt match med Skapere. Skapere lar Doere holde fokus på gjennomføring og lar andre i selskapet stå for de kreative ideene og løsningene.

Pleasere elsker å jobbe med Skapere. Skapere er glade for Pleasere sin optimisme. De sørger også  for at Pleasere har kontroll på fremdrift og resultater.

 

Slitere og Skapere samarbeider godt. Skapere slipper ikke til Sliterne sine negative kommentarer, men hjelper de heller med å kommunisere på en måte som gjør at de oppleves mer konstruktiv.

Skapere involverer Slitere i beslutninger og Slitere opplever Skapere som en som respekterer dem. 

Pregere vet det antagelig ikke, men Pregere er best når de samarbeider med en skaper. En høy Skaper respekterer Pregere sin evne til å skape business. De tar med seg det beste, forbedrer det, legger det til sitt eget repertoar og skaper enda bedre resultater sammen.

KJENTE PERSONER SOM POTENSIELT KAN HA HØY SKAPERANDEL

ERNA SOLBERG

KRISTIN SKOGEN LUND

CHRISTIAN BERGE

KJELL INGE RØKKE

Kjente skapere
5 tips til skaperen

5 TIPS TIL SKAPEREN

Husk at du har blitt så dyktig gjennom hard jobbing og bidrag til andre.

Det har ikke vært flaks og du er ikke spesiell. 

Dine omgivelser vinner. Vær bevisst på at dine lederkollegaer eller andre

i dine omgivelser ikke holder deg tilbake. Da må du løfte de til ditt nivå. 

Stol på at du er dyktig. Vi (All In) har jobbet med over 1000 selskaper

og tusenvis av ledere. Du er blant de 20% beste av disse.  

Ikke bli for administrativ og «innesperret». Du er det motsatte av Covid – 19. 

Du må «smitte» dine kollegaer og kunder med måten du jobber og tenker på.

 

Identifiser de med høy Pregerandel. Sett deretter tydelige rammer, mål og struktur. 

OPPSUMMERING SKAPER

«Skapere sørger for skapelsen». De beste selskapene har et bevisst forhold til Skaperandelen blant sine medarbeidere (uten at de kaller de Skapere). Skaperen er medarbeidere som tar fullstendig ansvar for sitt medarbeiderskap.

 

Skaperen er på sitt beste i et marked som er krevende, konkurransen stor og «markedet ikke har nok til alle». Det er også da vi tydeligst ser hvem som har en høy Skaperandel i seg.

 

Den ultimate Skaper, er så analytisk i sin tilnærming at hun er klar over hvor dyktig hun er (faktabasert i resultater og i synet på medmennesker), hva som har gjort hun dyktig og hvordan hun skal være enda dyktigere i fremtiden. 

Skaperen er hun som etterlater de hun møter bedre når hun går, enn før hun traff de.

 

 All In!

Oppsummering skaper
UTFORSK FLERE SIDER AV DIN LEDERSTIL
Flere sider av din lederstil
LÆR MER OM PLEASEREN HER
LÆR MER OM DOEREN HER
LÆR MER OM SLITEREN HER
LÆR MER OM PREGEREN HER

KONTAKT OSS

bottom of page