LEDERSKAPSPRINSIPPER, KOMMUNIKASJON,

GENERASJON Z &INKLUDERENDE LEDELSE.

SAMLING 2

22.- 23.  september 
NRCskolen- FOTO-MAB -1_68.jpg

KJØREPLAN FOR SAMLING 2

PRESENTASJON FRA SAMLING 2

SAMLINGSTEST 2