top of page

INTRODUKSJON PLEASEREN

En medarbeider med høy Pleaserandel vises tydelig gjennom alle endringene vi opplever i samfunnet og selskapet. Pleaseren er nesten alltid positiv til disse og endringsevnen er meget god,

Majoriteten av de med høy Pleaserandel er kvinner, derfor skriver "hun" i denne profilen. 

Pleaseren ser noe godt i alle og så lenge alle tenker positivt så vil ting ordne seg. En høy Pleaser gjør verden til et bedre sted å være!

 

Pleaseren misliker sterkt konflikter og hun er nesten 100% positiv i sin kommunikasjon. En noe manglende evne til kritisk sans, gjør at Pleaseren kan oppleves som for positiv og noe servil ovenfor ledelsen. Noe Pleaseren ubevisst også kan være.

 

Pleaseren er gjerne en person andre får med seg på sine argumenter, enn at Pleaserens egne argumenter når frem. Ofte gir hun seg ved første tegn til motstand eller andre synspunkter. Dette er en av hovedårsaken til at Pleaseren kan mangle autoritet og gjennomslagskraft. Å stå for opp for seg selv og egne meninger er noe av det viktigste en høy Pleaser kan trene på.

 

Pleaseren elsker sosiale tilstelninger på jobben. Hun kommer med forslag til aktiviteter, deltar på alle og det er helt supert hvis vi lager et tema for aktiviteten. Om det er dagtid, kveldstid eller helg spiller ingen rolle. Pleaseren stiller og er en sterk bidragsyter til at det blir vellykket.

I skriftlig kommunikasjon er Pleaseren en storforbruker av emojis og effekter. Hun sender gjerne lange og mange mailer som starter med en høflighetsfrase gjerne rettet mot været eller årstiden. Mailene avsluttes gjerne med; «lag deg en god dag». Eller enda bedre; «lag deg en fantastisk dag». Hun kopierer også inn alle hun mener kan ha en relevans for innholdet (ofte uten at de selv mener det er relevant). Emoji-bruken i sms-ene er så vanlig for henne at både hjerte (typ rosa), «blunkefjes» og «rødmefjes» benyttes til kollegaer og de hun leder. Meget høye Pleasere kan også legge på «kysseemoji» som den naturligste ting i verden.

 

Pleaseren har en gjennomtenkt og flott klesstil som gjerne bidrar til at hun står ut av mengden. Ikke bare på grunn av pris, men farger, stoff og accessoirers. Pleaseren er særdeles representativ!

 

Pleaseren kan være opptatt av det alternative, glad i yoga og gjerne også meditasjon. Hun har ofte overskuddet og energien andre ønsker seg. Dette på tross av at de synes hun driver med mye rart.  

 

Pleaseren er svært forutsigbar i sin adferd og han har ett positivt kroppsspråk som er lett å lese. 

 

Introduksjon pleaseren

Pleaseren er ofte mer opptatt av helse enn sport. Hun følger barna sine tett og er svært aktiv på sidelinjen. Gjerne så mye at barnet sender oppgitte blikk til lagvenninnen. Pleaseren er mot all form differensiering/topping og er tydelig på at alle skal få spille like mye. Det aller viktigste er å ha det gøy og få en opplevelse av mestring. Pleaseren er fantastisk til å bidra til det sosiale rundt laget. Gjerne også at foreldrene skal delta (Sliteren deltar ikke). 

 

Pleaseren er en hyppig bruker av sosiale medier. Hun er flink til å heie på andre og dele andre sine artikler og meninger. Spesielt de hun ser opp til. Pleaseren har en tendens til å følge trender rundt populære skikkelser i SOME. Pleaseren kan sin Tony Robbins, Brenè Brown og Simon Sinek. Alle meget dyktige, men Pleseren har en tendens til å overøse sine følgere og sine kollegaer med dette. Sitater rundt lykke og mening deles hyppig. Hjemme har Pleaseren gjerne en tavle eller bokstaver

hvor det står ting som; «Happiness is not a destination, but a way of life” og "LOVE".  

Pleaseren reiser gjerne på temahelger hvor yoga, meditasjon eller trening står i fokus. Sommerferien tilbringes ofte i en miks av utlandet og Norge, men nesten alltid er det i kombinasjon med andre familier eller vennepar.  

Pleaseren i lederrollen

PLEASEREN SITT MEDARBEIDERSKAP

Pleaseren er svært opptatt av orden, struktur og ofte forutsigbarhet. Hun har en perfeksjonistisk tilnærming til prosjekter og tidslinjer. Dette i kombinasjon med høy grad av empati og manglende evne til å be om hjelp, gjør Pleaseren til den medarbeiderprofilen som er i størst fare for å bli overarbeidet og utslitt. Det presiseres at alle profilene kan bli dette. 

 

Pleaseren og hjemmekontor er en dårlig match. Ikke for at hun ikke mestrer det digitale, men for at hun savner det sosiale. Pleaseren varierer gjerne sitt bakgrunnsbilde i Teams ofte, og er en mester i hvordan man kan benytte seg av teknologi i digitale møter. Hun er også flink til å involvere seg gjennom møtene og bidrar til at andre føler seg sett og hørt ved møtets slutt.

Dette er Pleaseren sin fremste styrke i det digitale.

 

Pleasere opplever ofte kostnadskutt som svært krevende, da hun ikke ønsker fokus på negative. Dette medfører at Pleaseren utsetter i det lengste men å si fra om at hun er overarbeidet. I slike krevende perioder viser Pleaseren ofte ansvar med å gjøre enda mer av jobben selv, istedenfor å delegere eller be om hjelp.

Pleaseren er en meget god match med internasjonale selskaper. Hun oppfattes som høflig og «internasjonal medarbeider». Hun både forstår og liker den politiske delen av selskapet, og «hovedkontoret» liker å samarbeide med henne. Pleaseren makser sitt potensial i internasjonale selskaper. 

 

Pleaseren er klar over at hun er meget positiv og ønsker at alle skal være like positive som henne. Pleaseren kan oppleves som så ukritisk og lojal mot selskapet at det kan gå utover hvordan hun lytter til teamets argumentasjon. Noe som kan svekke kontakten og tilliten fra teamet. Selv om dette er det siste Pleaseren ønsker. Vi skal jo ha det bra, alle sammen!

 

Pleasere forankrer ofte sine beslutninger på magefølelsen, eller intuisjon som hun gjerne kaller det. Typ; «nå Jeg kjenner at…..» Hun er meget god til å kjenne på energier og negative energier skal unngås for enhver pris. Pleasere blir ekstremt slitne av dette.

Pleaseren er flink til å kaste seg på trender og «Buzzwords» som; "Content is king, agil ledelse, business model canvas, blue occean, kaizen, Lean" og alt som trender i markedet. Dessverre uten alltid å ha satt seg helt inn i hva dette betyr og om det skaper en effekt på egne resultater.

 

Samarbeid med andre

Pleaseren er ofte tilhenger av en verdibasert kultur og etterlever verdiene på en eksemplarisk måte. Hun er flink til å få disse visuelt frem i organisasjonen ved å proaktivt jobbe for at disse skrives de på veggene, rollups, skjermsparere og mailer hvor hun forankrer budskapet i selskapets verdier.

 

Pleaseren vet at klodens oppvarming er menneskeskapt og dette er noe hun virkelig kjemper og brenner for å stoppe. Hun bidrar aktivt for at organisasjonen skal gjøre det samme. Uten at de alltid er klar over dette selv, får de som ledes av en høy Pleaser svært ofte verdifull kompetanse innen bærekraft. Pleaseren kjører el- bil, eller aller helst så sykler til jobben. Her kjenner hun vinden i ansiktet og hvilken fantastisk måte det er å starte dagen på. For noen (Sliterne) kan hun være litt for positiv når hun kommer på kontoret.

Pleaseren kan være glad når helgen kommer, for da kan det jobbes med det som var viktig for henne, og ikke alle andre. Dette gjerne mens henne kollegaer har reist på hytta eller i båten rundt lunsjtider fredag.

 

PLEASERE I SAMARBEID MED ANDRE

Skapere fungerer godt med Pleasere. Skapere bruker Pleasere riktig og får høy avkastning fra deres positivet og engasjement. 

Doere kan fungere ok med Pleasere. Pleasere synes Doere er fantastisk dyktig, men Doere sin manglende entusiasme og engasjement rundt Pleasere sine ideer og oppgaver kan gi Pleasere

"en klump i magen". De jobber best sammen når Doeren har kontroll på det kvantitative. 

 

Slitere og Pleasere er full skjæring. Slitere irriterer seg over Pleasere sin positivitet og entusiasme. Pleasere reagerer med å gjøre alt for å bli akseptert av Sliteren. Gjerne ved å være enda mer positiv og entusiastisk. Slitere blir da enda mer lei av Pleasere. Og slik går no dagan.

 

Pregere og Pleasere har en god relasjon. Pregere liker egentlig ikke det alternative og positive greiene til Pleasere, men Pleasere sin kontinuerlige skryt og enighet med Pregere, veier opp for dette. 

Pleasere i samarbeid md andre ledere
Kjente pleasere

KJENTE PERSONER SOM POTENSIELT KAN HA EN HØY PLEASERANDEL

HEIDI WENG

PETTER PILGÅRD

ELSE KÅSS FURUSETH

HARALD RØNNEBERG

5 tips til pleaseren

5 TIPS TIL PLEASEREN

Lær deg forskjellen på å tenke riktig og tenke positivt. Det riktige valget er

ikke alltid det positive, men nødvendige valget.

 

De gode ber om om hjelp når de trenger det. Ingen har lykkes hvis du blir utbrent.

Husk også at det er helt ok å si nei.

 

Stå opp for deg selv og dine meninger. Ikke hold igjen for at andre tar mye plass.

 

Ha kontroll på egne og selskapet sine tall og resultater. 

 

Ikke kjemp for å bli akseptert av Pregerne. Det har motsatt effekt.

Oppsummering pleaseren

OPPSUMMERING PLEASEREN

Alle burde ha, og de fleste har en Pleaser i seg. Dette sørger for at folk liker deg, føler seg bra rundt deg og blir motivert av deg. Pleaserens positive syn på verden gjør verden til et bedre sted å være, men det gir ikke alltid bedre resultater.

 

Selv om noen hevder at «ledelse ikke er en popularitetskonkurranse», så er det at folk liker deg et godt utgangspunkt. Husk at det også er din styrke, men det forutsetter at Pleaserandelen ikke blir for høy.

 

Medarbeidere med et bevisst forhold til sin Pleaserandel, har gode relasjonelle forutsetninger. 

Pleasere har et sterkt ønske om å jobbe godt med de fleste, noe de i de aller fleste tilfeller også gjør. Dette på tross av at det ikke alltid er til det beste for Pleaseren selv. 

Flere sider av din lederstil

UTFORSK FLERE SIDER AV DIN LEDERSTIL

LÆR MER OM SKAPEREN HER

LÆR MER OM DOEREN HER

LÆR MER OM PREGEREN HER

LÆR MER OM SLITEREN HER

KONTAKT OSS

bottom of page