top of page
Introduksjon doeren

INTRODUKSJON AV DOEREN

En høy Doer er medarbeideren som er pragmatisk til det meste som skjer i organisasjonen.

Doere vurderer i liten grad hvor viktige eller riktige de selv er. De utfører oppgavene på en god måte og til avtalt tid. Engasjement vises mer gjennom handling enn ord og kroppspråk.

Majoriteten av de som har en høy Doerandel er menn. Vi skriver derfor "han" i denne profilen.

Doeren er informasjons- og gjennomføringsorientert i sin kommunikasjon og har ofte et profesjonelt forhold til sine kollegaer.

Doeren er ikke videre opptatt av mote og egen klesstil. Stilen kan kalles «kamuflasje», da folk sjelden legger merke til Doeren i særlig grad. Langt mindre hva han har på seg. 

Doeren er tilstede på sosiale medier, men primært på Twitter. Her er det kort og effektiv kommunikasjon og han slipper å kaste bort tiden sin på bildene fra skituren til Pregeren eller «skogens ro» som Pleaseren har dobbeltpublisert på Instagram og Facebook. 

Doeren forholder seg til at 97% av forskerne mener at klodens oppvarming er menneskeskapt og tar derfor hensyn til alle miljøtiltak som skal implementeres og gjennomføres. I en storby tar Doeren ofte kollektivt eller sykkel. Utenfor storbyene kjører han gjerne en 5-10 år gammel middels priset diesel/ bensinbil, eller hybrid, da han ikke har eksponeringsbehov og vet godt hvor mye en bil taper seg i verdi de første årene.

Doeren ser gjerne på sport, men er ikke lidenskapelig opptatt av det. I Premier League holder han gjerne med et lag som ikke er blant de «5 store». Leeds, Stoke, West Ham, Brighton eller Ipswich er typiske lag Doeren holder med. 

 

Pregeren sitt engasjement rundt topping og differensiering i barne- og ungdomsidretten er han lite imponert over. Han vet at statistisk så lykkes bare 1 av 1050 så han tenker at folk bare får holde på. Han følger imidlertid egne barn svært godt, men er tilsvarende lite opptatt av hva de gjør, hvordan de gjør det eller hvor ofte de gjør det. Har de det bra og gøy er Doeren fornøyd.

 

 


 

Doeren mener ofte at SMS er en dårlig kommunikasjonsform i næringslivet og kan respondere på en SMS med mail. Emojis kan brukes privat, men ytterst sjelden i jobb.

Doeren reiser lite utenom sommerferien. Den tilbringes helst i Norge eller samme sted i utlandet hvert år. Doeren drar sjelden på storbyferie. Doeren og er svært pliktoppfyllende og det er gjerne han som kommer sist frem til hytta på fredagskvelden. 

DOEREN I SAMARBEID MED KOLLEGAER

Skapere er en perfekt match med Doere. De får frem det beste i hverandre og alle organisasjoner burde sette disse sammen. 

 

Pleasere sin manglende kritiske sans og gjennomføringskraft gjør at Doere sjelden jobber tett med Pleasere. De har en god relasjon, men Doere rekker ikke opp hånden for å være med på Pleasere sine prosjekter. MEN, Doere kan hjelpe Pleasere med fokus og gjennomføringskraft. Lederen til disse kan gjøre klokt i å sette disse sammen når Pleasere skal holde i krevende og langvarige prosjekter.  

 

Slitere og Doere fungerer fint sammen. Doere er glad for at Slitere ikke blander seg inn og lar de gjøre jobben. At andre gjør jobber er perfekt for en Sliter. 

 

Pregere elsker Doere, men det er ikke alltid 100% gjensidig. Doere er de som i stor grad rydder opp og har kontroll på detaljene til Pregere. Doere er sikkerhetsnettet til Pregere, men mer enn de ofte vil innrømme, trenger Doere en høy Preger sin evne for å skape resultater.

Samarbed med andre

DOEREN SITT MEDARBEIDERSKAP

Doeren praktiserer det medarbeiderskapet som det er enighet om at skal praktiseres. Praktiseres en verdibasert kultur, praktiserer Doeren verdibasert medarbeiderskap. Han etterlever verdiene etter beste evne, men har lav grad av innvolvering i om sine kollegaer gjøre det samme.

Doeren sitt forhold til mål og resultater er gode så lenge han har fått de beskrevet. Han lager sjelden egne mål, men de han mottar leverer han svært ofte på. Doeren fremste hinder for å levere på mål, er ved endringer i et marked eller annet som krever en løsningsorintert eller agil fremgangsmåte. Da kan Doeren sin gjennomføringsmodus sørge for at han utfører feil ting på en eksemplarisk måte. Doeren kan også synes at ord som "agil" er litt flåsete og liker at vi holder oss til norsk.

 

Ved endringer i organisasjonen er Doeren opptatt av hvilke ressurser han og teamet trenger for å lykkes med gjennomføring av endringen. Han bruker liten tid på det de mister ved å gjennomføre endringen. Doeren er svært verdifull i endringsprosesser.

Hjemmekontor er helt optimalt for Doeren. Han sparer masse reisetid og uproduktive "stopper" gjennom en typisk kontordag. Han liker oppgaverelatert og rapporterende oppfølging. Doeren er godt forberedt til digitale møter. Det tekniske fungerer og møtene starter og slutter til avtalt tid. Leder Doeren møtet oppsummeres det med "to dos" og ikke om noen skal noe spennende i helgen.

 

Doeren er lojal mot selskapet, ledelsen og sine koilelgaer, men kan være lite engasjerende for en noen av sine koellager. Spesielt ekstroverte (Pregere og Pleasere) som også ser jobben som en konkurranse - og eller sosial arena.

I skriftlig kommunikasjon er Doeren faktaorientert og opptatt av tydelig og effektiv kommunikasjon. Her er det få eller ingen høflighetsfraser men kulepunkter med tidsfrister og ansvarsfordeling.

Han tar ingen hensyn til lengde eller mengde, så lenge han opplever at informasjonen er nødvendig. Alle som Doeren mener bør vite om informasjonen kopieres i mailene han sender. Derfor kan det fort bli mange mail og mye informasjon fra en høy Doer.

Doeren gir lite personorienterte, men oppgavefokuserte tilbakemeldinger. Dette kan skape irritasjon av kollegaer som ønsker verdsettelse av ferdigheter det ikke er så lett å legge inn i en rapport eller et Excel ark.

 

Doeren en meget god match for internasjonale selskaper. Spesielt hvis Doeren er på den administrative/ stab siden av selskapet.  Han oppfattes som en hardtarbeidende og pliktoppfyllende medarbeider fra "hovedkontoret". Ofte uten at han er klar over at dette selv, eller

at han kompenseres godt nok for dette. En del selskaper kompenserer/ verdsetter ikke Doeren godt nok, da han ikke er den som "roper høyest" når han gjør noe bra, eller når lønnspotten skal fordeles. 

 

Doere har en tendens til å jobbe godt med kollegaer med like høy kapasitet som seg selv.  En slik forventning uavhengig av privat- og familiesituasjon kan skape frustrasjon og irritasjon i teamet. 

 

Doeren i lederrollen

KJENTE PERSONER SOM POTENSIELT KAN HA EN HØY DOERANDEL

VEGARD ULVANG

TRINE SCHEI GRANDE

RAYMOND JOHANSEN

LARS MONSEN

Oppsummering doeren

5 TIPS TIL DOEREN

Gjennomføringsevne er ikke det samme som gjennomføringskraft.  Doere som jobber svært mye, står i fare for at de blir «opptatt med å være opptatt». Det oppleves krevende over tid.

 

Maksimere din tid på oppgaver som er direkte knyttet til eget og/ eller avdelingen sine mål.

 

Dine høye krav til «produksjon» kan gå utover kreativiteten og evnen til å se nye måter

å gjøre ting på. Stopp opp og spør deg selv; er det en bedre måte? 

 

Husk alltid kunden eller mottager av ditt arbeid. Det er viktigere enn interne deadlines

og rapporter. Det hjelper ikke om alle i selskapet er fornøyd, hvis kunden er det motsatte.

 

La deg gjerne inspirere av Pleasere sitt engasjement og Skapere sine løsninger.

Kjente doere
5 tips til doeren

OPPSUMMERING DOEREN

Alle selskaper trenger medarbeidere med en god porsjon Doerandel. Doeren er den forutsigbare medarbeideren som sikrer at det vi er blitt enige om blir gjort, uten at noen ser det som nødvendig med statusoppdateringer eller bekreftelser på at ting går som avtalt.

 

Riktig Doerandel er helt nødvendig for å lykkes i et næringsliv som blir stadig mer prosjektstyrt og marginer som er under press. Medarbeidere med høy Doerandel er ofte klar over dette, men

kan allikevel slite med å redusere denne, da dette kan være nært knyttet til deres personlighet.

Husk at fremtiden ikke er avhengig av hvem du er, men hvem du blir.  

UTFORSK FLERE SIDER AV DIN LEDERSTIL

Flere sider av din lederstil

LÆR MER OM PLEASEREN HER

LÆR MER OM SKAPEREN HER

LÆR MER OM PREGEREN HER

LÆR MER OM SLITEREN HER

KONTAKT OSS

bottom of page