top of page
Introduksjon doeren

INTRODUKSJON AV DOEREN

En høy Doer er lederen som er svært pragmatisk til alt som skjer i organisasjonen. Doeren vurderer i liten grad hvor viktige eller riktige de selv er. Hun utfører oppgavene på en god måte og til avtalt tid.

Doeren er informasjons- og gjennomføringsorientert i sin kommunikasjon og har ofte et noe distansert forhold til sitt team. Når det gjelder endringer er Doeren opptatt av hvilke ressurser teamet trenger til gjennomføring. Hun er ikke like opptatt av hvordan de emosjonelt skal håndtere endringen. 

  

Hvis selskapet praktiserer verdibasert ledelse, praktiserer Doeren verdibasert ledelse. Doeren praktiserer den type ledelse som ledelsen har besluttet at det skal ledes etter. Han etterlever verdiene etter beste evne og gjennomfører de avtalte tiltak for at de han leder skal lære hvordan de skal gjøre det samme. 

 

Doeren ser gjerne på sport, men er ikke lidenskapelig opptatt av det. I Premier League holder han gjerne med et lag som ikke er blant de «5 store». Leeds, Stoke, West Ham, Brighton eller Ipswich er typiske lag Doeren holder med. 

 

Pregeren sitt engasjement rundt topping og differensiering i barne- og ungdomsidretten er hun lite imponert over. Hun vet at statistisk så lykkes bare 1 av 1050 så hun tenker at folk bare får holde på. Hun følger imidlertid egne barn svært godt, men er tilsvarende lite opptatt av hva de gjør, hvordan de gjør det eller hvor ofte de gjør det. Har de det bra og gøy er Doeren fornøyd.

 

Doeren mener ofte at SMS er en dårlig kommunikasjonsform i næringslivet og kan respondere på en SMS med mail. Emojis kan brukes privat, men ytterst sjelden i jobb. 

 

PS om du blir forvirret av at vi i beskrivelsen bytter om på han og henne er det for at du som leser dette mest sannsynlig er en han eller en henne. Vi vil at teksten skal være kjønnsnøytral, men også gjenkjennelig. 

 

Doeren er ikke videre opptatt av mote og egen klesstil. Stilen kan kalles «kamuflasje», da folk sjelden legger merke til Doeren i særlig grad. Langt mindre hva han har på seg. 

Doeren er tilstede på sosiale medier, men primært på Twitter. Her er det kort og effektiv kommunikasjon og han slipper å kaste bort tiden sin på bildene fra skituren til Pregeren eller «skogens ro» som Pleaseren har dobbeltpublisert på Instagram og Facebook. 

Doeren reiser lite utenom sommerferien. Den tilbringes helst i Norge eller samme sted i utlandet hvert år. Doeren drar sjelden på storbyferie. Doeren og de han leder er de som kommer sist frem til hytta på fredagskvelden. 

DOEREN I SAMARBEID MED ANDRE LEDERE

Skapere er en perfekt match med Doere. De får frem det beste i hverandre og alle organisasjoner burde sette disse sammen. 

 

Pleasere sin manglende kritiske sans og gjennomføringskraft gjør at Doere sjelden jobber tett med Pleasere. De har en god relasjon, men Doere rekker ikke opp hånden for å være med på Pleasere sine prosjekter. MEN, Doere kan hjelpe Pleasere med fokus og gjennomføringskraft. Lederen til disse kan gjøre klokt i å sette disse sammen når Pleasere skal holde i krevende og langvarige prosjekter.  

 

Slitere og Doere fungerer fint sammen. Doere er glad for at Slitere ikke blander seg inn og lar de gjøre jobben. At andre gjør jobber er perfekt for en Sliter. 

 

Pregere elsker Doere, men det er ikke alltid 100% gjensidig. Doere er de som i stor grad rydder opp og har kontroll på detaljene og marginene til Pregere. Doere er sikkerhetsnettet til Pregere, men mer enn de ofte vil innrømme, trenger Doere en høy Preger sin evne til å skape business.

Samarbeid med andre

DOEREN I LEDERROLLEN

Doeren sitt forhold til mål og resultater er meget gode så lenge hun har fått de beskrevet. Hun lager sjelden sine egne mål, men de hun mottar leverer hun svært ofte på. Doeren fremste hinder for å levere på mål, er ved endringer i et marked eller annet som krever en mer agil lederstil. Da kan Doeren sin gjennomføringsmodus sørge for at hun utfører feil ting på en eksemplarisk måte. Doeren kan for øvrig synes at ord som "agil" er litt flåsete og liker at vi holder oss til norsk.

 

Hjemmekontor er helt optimalt for Doeren. De hun leder sparer masse reisetid og uproduktive "stopper" gjennom en typisk kontordag. Hun følger teamet tett, men primært oppgaverelatert og rapporterende oppfølging. Doeren sine digitale møter er godt forberedt, alt det tekniske fungerer, informasjon og oppgaver delegeres, Excel- arkene er "lange som vinteren" og møtene starter og slutter til avtalt tid. Alltid med at Doeren oppsummerer "to dos". Doeren kan med fordel spørre hvordan folk har det langt oftere. Hun kan sette av mer tid til ikke-oppgaverelaterte punkter og følge opp hver enkelt tettere mellom møtene. Gjerne uten annen agenda enn å spørre hvordan kollegaen har det.

 

Doeren er lojal mot selskapet, ledelsen og sine medarbeidere, men kan være lite engasjerende for en del type medarbeidere. Spesielt ekstroverte (Pregere og Pleasere) som også ser jobben som en konkurranse - og eller sosial arena. 

Doeren er meget forutsigbar i sin adferd, men et lite aktivt kroppsspråk gjør at hun er noe vanskelig å lese. Dette kan også virke lite inspirerende på de hun leder.

I skriftlig kommunikasjon er Doeren faktaorientert og opptatt av tydelig og effektiv kommunikasjon. Her er det få eller ingen høflighetsfraser men kulepunkter med tidsfrister og ansvarliggjøring. Han tar ingen hensyn til lengde eller mengde, så lenge han opplever at informasjonen er nødvendig. Alle som Doeren mener bør vite om informasjonen kopieres i mailene han sender. Derfor kan det fort bli mange mail og mye informasjon fra en høy Doer.

Doeren gir oppgavefokuserte tilbakemeldinger, men lite personorienterte. Dette kan skape irritasjon av de som ønsker verdsettelse av ferdigheter det ikke er så lett å legge inn i en rapport eller et Excel ark.

Doeren forholder seg til at 97% av forskerne mener at klodens oppvarming er menneskeskapt og tar derfor hensyn til alle miljøtiltak som skal implementeres og gjennomføres. I en storby tar Doeren ofte kollektivt eller sykkel. Utenfor storbyene kjører han gjerne en 5-10 år gammel middels priset diesel/ bensinbil, eller hybrid, da han ikke har eksponeringsbehov og vet godt hvor mye en bil taper seg i verdi de første årene.

 

Doeren en en meget god match for internasjonale selskaper. Spesielt hvis Doeren er på den administrative / stab siden av selskapet.  Hun oppfattes som en hardtarbeidende og pliktoppfyllende leder fra "hovedkontoret".  Ofte uten at hun er klar over at dette selv, eller at hun kompenseres godt nok for dette. En del selskaper kompenserer/ verdsetter ikke Doeren godt nok, da hun ikke er den som "roper høyest" når hun gjør noe bra, eller når lønnsøkningen skal fordeles. 

 

Doere har en tendens til å rekruttere medarbeidere med like høy arbeidskapasitet som seg selv.

Dette skaper gjerne lite mangfold i teamet og med en forventning til at alle uansett familiesituasjon skal jobbe 24/7 til prosjektet er levert. Da kommer det forresten gjerne et nytt prosjekt. 

 

Doeren i lederrollen

KJENTE PERSONER SOM POTENSIELT KAN HA EN HØY DOERANDEL

VEGARD ULVANG

TRINE SCHEI GRANDE

RAYMOND JOHANSEN

LARS MONSEN

Oppsummering doeren

5 TIPS TIL DOEREN

Gjennomføringsevne er ikke det samme som gjennomføringskraft.  Doere som jobber svært mye, står i fare for at de blir «opptatt med å være opptatt». Det oppleves krevende over tid.

 

Maksimerer din tid på oppgaver som er direkte knyttet til eget eller avdelingen sine mål.

 

Dine høye krav til «produksjon» kan gå utover kreativiteten og evnen til å se nye måter

å gjøre ting på. Stopp opp og spør deg selv; er det en bedre måte? 

 

Husk alltid kunden eller mottager av ditt arbeid. Det er viktigere enn interne deadlines

og rapporter. Det hjelper ikke om alle i selskaper fornøyd, hvis kunden er det mostate.

 

La deg gjerne inspirere av Pleasere sitt engasjement og Skapere sine løsninger.

Kjente doere
5 tips til doeren

OPPSUMMERING DOEREN

Alle selskaper trenger ledere med en god porsjon Doerandel. Doeren er den forutsigbare lederen som sikrer at det vi er blitt enige om blir gjort, uten at noen ser det som nødvendig med statusoppdateringer eller bekreftelser på at ting går som avtalt.

 

Riktig Doerandel er helt nødvendig for å lykkes i et næringsliv som blir stadig mer prosjektstyrt og marginer er som under press. Ledere med for høy Doerandel i forhold til oppgaven de skal løse,

er ofte klar over dette, men kan allikevel slite med å redusere denne da det kan være nært knyttet til deres personlighet. Husk at fremtiden ikke er avhengig av hvem du er, men hvem du blir.  

UTFORSK FLERE SIDER AV DIN LEDERSTIL

Flere sider av din lederstil

LÆR MER OM PLEASEREN HER

LÆR MER OM SKAPEREN HER

LÆR MER OM PREGEREN HER

LÆR MER OM SLITEREN HER

KONTAKT OSS

bottom of page