All In har levert nye læringsplattform til NRC!

/
14.april tok NRC i bruk sin nye NRC Skole i sitt internopplæringsprogram. Rune XX sier "dette har vi sett frem til og vi er imponert over All In som har kastet seg rundt og produsert dette for oss"