Læring, prøving, testing og diskusjon

Når du skal lære noe nytt må du selv gå “All in”, forberede deg, jobbe med stoffet som presenteres, stille spørsmål når det er noe du ikke forstår og dele dine opplevelser og innsikt med de andre kursdeltakerne. Vi fasiliterer for din læring, men den kommer ikke uten egeninnsats. Vi er selvsagt tilgjengelig for deg og din læring, på kurs eller samlinger og ikke minst gjennom online-verktøyet! Det er vårt ansvar å ha faglig gode formidlere på våre kurs og online. Vi vet at du lærer gjennom å prioritere, gjennomføre oppgavene og deretter så fort som mulig prøve å ta i bruk den nye kunnskapen din.