Repetisjon og refleksjon

Gjentakelse og refleksjon er avgjørende for at ny innsikt skal bli din kompetanse. Noen ting må repeteres mange ganger før du får taket på det. Vi vet dessuten at egen-refleksjon styrker bevisstheten om hvordan du både jobber og lærer nye ting.

Vår metodikk inneholder lærings-looper, online og på samlinger, for å sikre at du som legger innsats i våre kurs også får størst mulig utbytte!

Disse refleksjonen deler du noen ganger med de andre kursdeltakerne og andre ganger med kursholder med tilbakemeldinger og dermed mulighet for “refleksjon på egen-refleksjon”, en dobbelt-lærings-looop.