31: Ep. 31: ALL IN med Christine Lundberg Larsen

Christine Lundberg Larsen er administrerende direktør i Regnskap Norge og tidligere direktør for utgående salg i Gjensidige.
Christine har kjent på kroppen hvor krevende det kan være å lede mennesker i endring.

I denne episoden forteller hun hva hun mener medarbeidere bør gjøre når endringen kommer og hvilke valgmuligheter man har når den kommer.
Hvorfor vi kan stryke «endring» fra endringsledelse og hennes 7 steg for hvordan man leder i endring.
Oppsummert;

  1. Skap en felles forståelse for nå-situasjonen og behovet for endring
  2. Etabler en tydelig visjon og vær konkret på veien mot målet
  3. Samkjør lederne og etabler rollemodeller
  4. Kommuniser til både hodet og hjertet
  5. Husk at mening, mestring og autonomi er bærebjelker for endring
  6. Ansvarliggjør hver enkelt gjennom tett oppfølging og kompetanseutvikling
  7. Stå løpet helt ut til endring har blitt en del av kulturen

Christine er ALL IN!
www.allin.no // facebook.com/allinsigurdgranmark // instagram.com/allinsigurdgranmark

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *