FOREDRAG

Alle utgavene tilpasses oppdragsgiver og kan gjøres som heldags workshops. Heldagssamlinger sikrer forankring og en dypere forståelse.

 

Dagen starter med en skreddersydd Allin utgave. Resten av dagen jobber deltagerne individuelt og i grupper for å forankre dette til deres selskap og deres hverdag.”Målmann”

Sigurd Granmark er ekstremt opptatt av målenes verdi for gode prestasjoner, både i næringslivet og i idretten. Etter utallige foredrag for norsk næringsliv estimerer Granmark at rundt 10% av Norges sysselsatte vet hva de viktigste målene til sitt selskap er. Noen...

Sigurd Granmark er ekstremt opptatt av målenes verdi for gode prestasjoner, både i næringslivet og i idretten. Etter utallige foredrag for norsk næringsliv estimerer Granmark at rundt 10% av Norges sysselsatte vet hva de viktigste målene til sitt selskap er. Noen flere kan de viktigste målene til sin egen avdeling, og rundt 20% vet sitt eget viktigste mål. Her ligger det ett stort med potensial for alle selskaper. 

 

Når dagen er over har man enten jobbet frem nye mål for selskapet, revidert de eksisterende eller fått en bedre forståelse av de eksisterende målene. Du har lagt en plan for hvordan disse skal beskrives og kommuniseres internt og eksternt, kartlagt hvor man er i forhold til målene, og hvilke oppgaver som er knyttet til disse. 

 

Lederne vil lære hvilke mentale prosesser de tar kontroll over med tydelige mål, hvordan de kan bruke målene for å øke trivsel og effektivitet, samt redusere sykefraværet. Ledere som deltar på ”Målmann” vil kunne mer om målprosesser og hvordan mål påvirker hjernen vår enn 98% av Norges ledere.

”Stargate”

”Stargate” er for ledere som har en ambisjon om å skape stjerner av sine medarbeidere. Ledere skal kontinuerlig utvikle sitt selskap, og det er de ansatte som utvikler selskapet.
 

Samlingen legger fokus på verdien av tydelige mål og hvordan man...

”Stargate” er for ledere som har en ambisjon om å skape stjerner av sine medarbeidere. Ledere skal kontinuerlig utvikle sitt selskap, og det er de ansatte som utvikler selskapet.
 

Samlingen legger fokus på verdien av tydelige mål og hvordan man kommuniserer og forankrer disse , etablering av egen og felles lederfilosofi i selskapet,  strategiutforming, modellering av verdens beste ledere, mestring av stress og press, ansvarliggjøring av de ansatte,  verdien av verdier og hvordan og hvorfor du som leder må utvikle deg proporsjonalt med selskapet.  
 

Samlingen vil lære deltagerne å anvende mental trening og mentale verktøy i deres lederskap. De vil også identifisere og forstå flere elementer av god ledelse. ”Verktøykassen” vil bli større, bedre og oppdatert med de mest ”moderne verktøyene” tilgjengelig.  
 

Kunnskap du ikke bruker er verdiløs. Det siste du lærer er derfor hvordan du skal implementere dette i din hverdag.

”Forandring fryder ikke”

Endringsdyktighet er det selskaper over hele verden ser etter i fremtidens ansatte. Vi vet at det som er bra nok i år, garantert ikke er bra nok neste år. Posisjonen man har i dag kan være god nok, men prestasjonen må bedres for å nå samme posisjon i...

Endringsdyktighet er det selskaper over hele verden ser etter i fremtidens ansatte. Vi vet at det som er bra nok i år, garantert ikke er bra nok neste år. Posisjonen man har i dag kan være god nok, men prestasjonen må bedres for å nå samme posisjon i fremtiden. 
 

Selv om vi vet at vi må prestere bedre i fremtiden har allikevel svært få av oss planer for egen utvikling. Utvikling er endringens ”tvillingbror”. Du må utvikle deg for å mestre endringer, og endringer skaper utvikling. 
 

Denne dagen vil lære deg hvordan man leder i endring. Hva er praktisk endringsledelse? Hvordan leder man folk fra å være endringsvillig til å bli endringsdyktig, og hva er forskjellen på disse to? Du vil lære at endring på tross av ordets betydning, er noe konstant. Du vil lære hvordan du som ansatt skal mestre endringer og hvordan du som leder klarer å gjennomføre transaksjonen fra en endringsvillig organisasjon, til ett endringsdyktig vinnerlag. 
 

Endringsdyktige selskaper er fremtidens vinnere.
Endringsdyktige ansatte er fremtidens ledere.

”Superkrefter”

Det er tre ferdigheter som er ”alle gode prestasjoners mor”; fokus, gjennomføringskraft og endringsdyktighet - alle er avgjørende for å lykkes. 
Denne dagen sørger for at dere vet hva som skal til for å besitte disse ferdighetene og hvordan...

Det er tre ferdigheter som er ”alle gode prestasjoners mor”; fokus, gjennomføringskraft og endringsdyktighet - alle er avgjørende for å lykkes. 
Denne dagen sørger for at dere vet hva som skal til for å besitte disse ferdighetene og hvordan de kan brukes i deres organisasjon.  
 

Fokus representerer her både mål og evnen til å fokusere. Som beskrevet under ”målmann” estimeres det at kun 10% vet sitt selskaps viktigste mål. 
Denne andelen må vi øke betraktelig. I tillegg viser forskning at vi blir forstyrret ca. hvert 11. minutt gjennom arbeidsdagen. Vi jobber med mentale teknikker for å etablere og beholde fokus. Vi skal også introdusere Superjobbing og hvordan man kan gjøre dette til en del av hverdagen. 
 

Gjennomføringskraft kjennetegner de beste i både toppidrett og næringsliv.
Det å gjennomføre, og å holde seg til planen som er lagt kjennetegner de aller beste. Man må skape et miljø hvor man liker å være i prosessen og klare å avstå fra kortsiktige gevinster for langsiktige seire. Viljestyrke er det viktigste verktøyet vi har når vi skal skape gjennomføringskraft. Vi går gjennom den siste forskningen på viljestyrke og hvordan man utvikler og bruker denne til å gjennomføre selskapets strategi.
 

Endringsdyktighet er det selskaper over hele verden ser etter hos fremtidens ansatte. Man lærer hvordan man gjennomfører transaksjonen fra en endringsvillig organisasjon til et endringsdyktig vinnerlag. Posisjonen man har i dag kan være god nok, men prestasjonen må bedres for å ha samme posisjon i fremtiden.
For mer informasjon se ”Forandring fryder ikke”.

”Effektivisering”

Dagen/foredraget har som mål å øke hastigheten til selskapet. De beste selskapene jobber nødvendigvis ikke mest, med de jobber mest med oppgaver som er knyttet til deres viktigste mål. De har også kartlagt hvordan de utfører disse på en optimal...

Dagen/foredraget har som mål å øke hastigheten til selskapet. De beste selskapene jobber nødvendigvis ikke mest, med de jobber mest med oppgaver som er knyttet til deres viktigste mål. De har også kartlagt hvordan de utfører disse på en optimal måte. Rett ting gjort feil, eller feil ting gjort rett, skaper ikke vinnere.
 

Det er dessverre altfor mange i næringslivet som er ”opptatt med å være opptatt”. Vi kan jobbe 24/7 med ting som ikke tar oss nærmere våre mål. 
 

Vi ser på:
o    Hvilke oppgaver er knyttet til våre viktigste mål?
o    Hvor mye av vår tidsbruk er knyttet til våre viktigste mål?
o    Hva er en god kunde?
o    Hvor mye tid skal man bruke på hvilke kunder?
o    Hva er effektive og gode møter?
o    Hva er god struktur på mailboksen?
o    Innføring i superjobbing
o    Hva skal vi gjøre mer av, mindre av og hva skal vi slutte å gjøre?

”Mental styrke”

Mental styrke er, så ofte som overhodet mulig, å sette en sammenheng mellom det du gjør og det du burde gjøre. De aller fleste vet hva man skal gjøre for å lykkes, men mangler den mentale styrken til å lykkes. Denne samlingen komplementerer de andre...

Mental styrke er, så ofte som overhodet mulig, å sette en sammenheng mellom det du gjør og det du burde gjøre. De aller fleste vet hva man skal gjøre for å lykkes, men mangler den mentale styrken til å lykkes. Denne samlingen komplementerer de andre samlingene på en utmerket måte.
 

De beste klarer å gjenskape gode resultater, og de beste lederne skaper disse resultatene gjennom andre. Mental styrke er helt avgjørende for å lykkes med dette. Det er ingen motsetning mellom høye mål og høy trivsel. Snarere tvert i mot. En forståelse av hvilke mentale prosesser høye ambisjoner og resultatkrav påvirker hos den enkelte medarbeider, vil sikre at trivselen er proporsjonal med resultatene. 
 

Man lærer mentalt lederskap og de ansatte lærer teknikker de kan bruke i sin hverdag og inn mot viktige hendelser i jobben (presentasjoner, kundemøter, styremøter og lignende.). Teknikkene er de samme som de beste utøverne i verden benytter i konkurranser og i treningshverdagen. 
 

Mange opplever at man er fysisk eller mentalt ”på jobb” de fleste timene i døgnet.
Teknikkene man lærer kan derfor benyttes både i jobben og privat. Når du vet nøyaktig hva du skal gjøre, og hvorfor – og bruker arbeidstiden effektivt på disse oppgavene, blir det enklere å slippe taket og ha fri når man ikke er på jobb.
 

Etter samlingen vil deltagerne garantert øke sammenhengen mellom det de gjør og det de burde gjøre. 

”Internasjonal business”

Norge er ofte annerledeslandet i egne øyne. Dessverre gjelder det alle de andre landene også. Det å lykkes med å lede og være ansatt i internasjonale selskaper er ofte utfordrende. Men når man ”knekker koden” er det de mest spennende selskapene...

Norge er ofte annerledeslandet i egne øyne. Dessverre gjelder det alle de andre landene også. Det å lykkes med å lede og være ansatt i internasjonale selskaper er ofte utfordrende. Men når man ”knekker koden” er det de mest spennende selskapene å jobbe for, og mulighetene er uendelige. 
 

Den norske modellen er ofte å se verden fra Norge og ut, men skal man lykkes med å manøvrere seg i internasjonale selskaper så må man mestre det motsatte. Norges status  er ofte høy når man ser omsetning og fortjeneste pr capita og adopsjon av ny teknologi. Vi ser oss ofte blinde på dette når vi ser verden med ”norske” øyne.  Sannheten er ofte at den norske avdelingen representerer like mye som ett lite tettsted gjør for Norske selskaper. 
 

”Seek first to understand – then to be understood” er et godt utgangspunkt for å lykkes internasjonalt. Ingen selskaper har som mål å gjøre sine avdelinger dårligere. 
 

Hvordan manøvrerer man seg best innenfor de rammebetingelsene man har?
Det brukes ofte mye tid på områder man ikke får endret. Gjerne fordi man jobber i  ”annerledeslandet” Norge. De som lykkes best i internasjonale selskaper er de som forstår at guidelines er der for å ivareta selskapet, merkevaren og de ansatte. 
 

Forståelse av kulturelle forskjeller i selskapet er helt avgjørende. 
Spesielt hvis man er, eller ønsker å bli, leder i eller av selskapet. 
Liker svenskene møter? Er danskene rettsløse? Er Finland et diktatur?
Har tyskerne ordnung?  Trenger kinesere oppfølging?

”Stressmestring”

Alt for mange opplever det de føler er negativt stress og press i hverdagen.
 

Konsekvensen av dette er at stressmestringskurs er blitt vanlige HR tiltak for selskaper og ansatte med høyt tempo og høye ambisjoner.
 

Nyere...

Alt for mange opplever det de føler er negativt stress og press i hverdagen.
 

Konsekvensen av dette er at stressmestringskurs er blitt vanlige HR tiltak for selskaper og ansatte med høyt tempo og høye ambisjoner.
 

Nyere forskning viser at det ikke nødvendigvis er hvor mye stress vi opplever, men  hvordan vi opplever stress som er avgjørende for hvor skadelig stresset er. Målet med ”Hvilepuls” er at deltagerne skal få en bedre forståelse av hva stress er og hvordan dette kan kontrolleres og benyttes til det beste for en selv og selskapet.
 

Deltagerne lærer mentale teknikker og verktøy for å mestre et høyt tempo og press over tid. Hver enkelt går også gjennom sin hverdag for å gjøre nødvendige endringer og justeringer for å lykkes.
 

Høye krav, høyt tempo og stress i jobbsituasjonen er en del av selskaper og mennesker som ønsker å prestere bedre. Samlingen har ikke som mål om å fjerne noe av dette, men å mestre og bruke dette til den enkeltes fordel. 

”Mind Game”

Vi kan dele beslutningshierarkiet i næringslivet i tre nivåer; nøytrale i bunn, dårlige i midten og gode beslutninger på toppen. Vi tar flest nøytrale beslutninger (beslutninger som sørger for status quo). Tenker vi at dårlige beslutninger er...

Vi kan dele beslutningshierarkiet i næringslivet i tre nivåer; nøytrale i bunn, dårlige i midten og gode beslutninger på toppen. Vi tar flest nøytrale beslutninger (beslutninger som sørger for status quo). Tenker vi at dårlige beslutninger er alle de der det finnes en bedre beslutning/ løsning, så tar vi flere dårlige en gode beslutninger (optimale valg). 

 
Vi tar hele tiden bevisste og ubevisste valg og beslutninger. Beslutninger vi tar blir ofte automatiserte og en del av våre vaner. Naturlig nok (og heldigvis) tar vi hovedsakelig ubevisste (automatiserte) valg. Men det er viktig å vite om man skal stoppe opp og sjekke om det finnes et bedre alternativ, eller om man kun tar en beslutning basert på gamle vaner og mønstre.
 

Samlingen har tre hoveddeler:
1. Deltagerne deles inn i lag og spillet ”Mind games” starter. 
2. Gjennomgang av resultatene og hvorfor de ble som de ble. Her ser vi på hjernens fysiologi og hvordan den tar sine beslutninger.
3) Kartlegging av hverdagen og til hvilke hvilke situasjoner/personer vi må skru av autopiloten og selv overta kontrollen. 
 

Pensumet er hovedsakelig hentet fra:
”Tenke fort og Langsomt”, Daniel Kahneman
”The chimp Paradoks,  Dr. Steve Peters 
”Vilje til mening” psykolog Victor  E Frankl  
Masterpensum i NLP